Çıkış Biçimleri ve Seçenekleri Hakkında

Çıkış Biçimleri
 

Tercih edebileceğiniz beş çıkış biçimi vardır. İşleme modları (belge türleri temelinde) ile çıkış biçimleri arasında yakın bir ilişki bulunur.

Çıkış biçimi seçmek için, Çıkış aracının Seçenekler menüsünü veya açılır listesini kullanın. Varsayılan çıkış biçimi  Microsoft Word’dür.

Seçili işleme modu tarafından desteklenmeyen bir çıkış biçimi seçerseniz, seçili çıkış biçimi ile senkronize olmasını sağlamak amacıyla program, işleme modunu otomatik olarak değiştirir.

Çıkış aracı, açılır listesindeki seçime bağlı olarak araç çubuğu üzerinde farklı görünüme sahip olabilir:

 

Çıkış aracının
görünümü

Çıkış biçimi

Şunlara uygundur

PDF Converter output word Çıkış Biçimleri ve Seçenekleri Hakkında

Microsoft Word

Standart Belge, Hukuki Belge ve Form

PDF Converter output wordperfect Çıkış Biçimleri ve Seçenekleri Hakkında

Corel WordPerfect

Standart Belge ve Hukuki Belge

PDF Converter output excel Çıkış Biçimleri ve Seçenekleri Hakkında

Microsoft Excel

Elektronik Tablo

PDF Converter output powerpoint Çıkış Biçimleri ve Seçenekleri Hakkında

PowerPoint

Standart Belge

PDF Converter output rtf Çıkış Biçimleri ve Seçenekleri Hakkında

Zengin Metin Biçimi

Standart Belge, Hukuki Belge ve Form

 

Aşağıdaki tablo, belge türleri ile çıkış biçimleri arasındaki ilişkiyi gösterir.

 

Belge türü

Desteklenen çıkış biçimi

Standart Belge

Microsoft Word, Zengin Metin Biçimi, PowerPoint ve Corel Word Perfect

Hukuki Belge

Microsoft Word, Zengin Metin Biçimi ve Corel Word Perfect

Elektronik Tablo

Microsoft Excel

Form

Microsoft Word ve Zengin Metin Biçimi

 

Çıkış Seçenekleri

 

Çıkış Seçenekleri bölmesini görüntülemek üzere Çıkış aracını tıklatın.
 

Not

Dört çıkış biçiminin hepsi için aynı Çıkış Seçenekleri bölmesi görüntülenir.

 

Çıkış Biçimleri ve Seçenekleri Hakkında