Bölgeyi Dönüştürme

İçeriğini düzenlenebilir biçime dönüştürmek üzere PDF Professional için sayfada ilgi alanı tanımlayabilirsiniz. Örneğin bir tabloyu seçip, sayfanın geri kalanı olmaksızın bunu Excel’e göndermenizi ya da bir gazete sayfasından sadece bir makaleyi seçip, bunu Word belgesine dönüştürmenizi sağlar. Beş hedef kullanılabilir; dönüştürme modu otomatik olarak ayarlanır – Excel’e Elektronik Tablo dönüştürme, Word’e Form dönüştürme, Word’e Standart Belge dönüştürme, PowerPoint’e WordPerfect dönüştürme. İkinci durum ise bütün belgeyi dönüştürmeye göre daha fazla kontrol olanağı sunar çünkü her bir slayda konacak içeriğin ön tanımını yapabilirsiniz.

 

Sayfadaki bir alanı dönüştürmek için

Sayfa içerisindeki bir alanı seçmek için  Alanı Seç aracını kullanın. Seçim birden fazla sayfayı içerecek şekilde genişletilemez. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • kısayollar menüsünden Alanı Dönüştür‘ü seçin veya
  • Araçlar > Alanı Dönüştür öğesini seçin veya

  • Dosya araç çubuğu üzerinde, Dönüştürücü aracının yanındaki alt oku tıklatın ve açılan menüden Alanı Dönüştür‘ü seçin.

Farklı Kaydet iletişim kutusunda, hedef dosya türünü seçin, buna bir ad belirtin ve kaydetmek üzere istediğiniz konuma gidin. Dönüştürülen bölüm hedef uygulamasında görüntülenir.

 

Not

Dönüştürülen seçim, Orijinal PDF belgesinde seçili olan alanın gerçek boyutuyla ilgili sayfa kurulum ayarları ile birlikte metin düzenleme uygulamalarında görüntülenir.

 

Bölgeyi Dönüştürme