Dönüştürme İşlemi Hakkında

Dönüştürme işlemi şunlar kullanılarak gerçekleştirilebilir:

PDF Converter Assistant’ı kullanarak dönüştürme

  1. PDF Converter Assistant’ta dönüştürülecek kaynak dosyaları açın

  2. Gerekiyorsa içeriğin önizlemesini yapın

  3. Dosya sırasını tanımlayın

  4. İşleme moduna karar verin ve işleme seçeneklerini tanımlayın

  5. Çıkış biçimini seçin ve çıkış seçeneklerini tanımlayın

  6. Dönüştürme işlemini başlatın

  7. Sonuçlanan dosyaları görüntüleyin

Doğrudan dönüştürmeyi kullanarak dönüştürme

  • PDF Converter Assistant kullanmaksızın dönüştürmeyi Windows Explorer, Microsoft Outlook veya Lotus Notes’tan başlatın ya da Microsoft Word’de Dosya > yolunu kullanın.

Dönüştürme, mevcut veya önceden tanımlı ayarlar kullanılarak derhal gerçekleştirilecektir ve dönüştürülen, düzenlenebilir belge hedef uygulamada her zaman görüntülenecektir.

Dönüştürme İşlemi Hakkında