Kaynak Dosyaları Görüntüleme

Dönüştürme işleminden önce veya sonra herhangi bir PDF veya XPS kaynak dosyayı görüntüleyebilirsiniz.    

 

Kaynak dosyayı görüntülemek için

  • Görünüm menüsünden Kaynak Dosya‘yı seçin.

Dosya listeniz varsa bir kaynak dosyayı görüntülemek için

  1. Dosya listesinden bir dosya seçin.

  2. Araç çubuğunda PDF Converter view source Kaynak Dosyaları Görüntülemeöğesini tıklatın veya açılır listeden Kaynağı Göster seçeneğini belirleyin ya da Görünüm menüsünden Kaynak Dosya öğesini seçin.

Converter Assistant, PDF veya XPS dosya türü ile ilişkili görüntüleyiciyi başlatır. Her iki dosya türü için de ilişkili görüntüleyicinizin olması gerekir. İlişkili görüntüleyiciniz yoksa, Convertor Assistant’ta kaynak belgenin sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. İşlenen sayfa görüntülerine bakmak için önizleme penceresini çift tıklatın.

 

Kaynak Dosyaları Görüntüleme