Belgeleri Word’de Düzenleme

Dosya Aç iletişim kutusunda XPS/PDF dosya türünü kullandığınızda, Word belgeleri önceden adlandırılamaz; bu belgeler Word’de özgün (PDF veya XPS) adlarıyla görüntülenir. Bu belgeleri kaydetmeden düzenleyebilirsiniz; ancak geniş kapsamlı düzenleme yapmadan önce Farklı Kaydet komutuyla kaydetmek iyi bir yöntemdir. Dönüştürülen dosya kaydedilinceye kadar kaynak dosya diğer kullanıcılar için kilitli kalır.

  • Kaydet‘i tıklatmayın. Bunu yapmak, yeni oluşturulan dosyanın özgün dosyanın üzerine yazılmasına neden olur. Her zaman Farklı Kaydet‘i kullanın.

  • Dönüştürülen belgeyi kaydetmeden Kapat‘ı tıklatmayın. Bunu yapmak, yeni oluşturulan dosyanın kaybedilmesine neden olur. Word’e göre belgede hiçbir değişiklik yapılmamıştır ve kaybedilecek bilgi yoktur. Bu durumda, tamamlanması uzun sürmüş olabilecek bir dönüştürmenin sonucunu kaybedebilirsiniz.

  • Dosyayı değiştirdikten sonra Kapat‘ı tıklatmayın ve sonra dosyayı Word biçiminde kaydetme önerisini kabul etmeyin. Bunu yapmak, yeni oluşturulan dosyanın özgün dosyanın üzerine yazılmasına neden olur.

Diğer tüm durumlarda, Word belgesinin adı dönüştürme işleminden önce tanımlandığından dosyayı rahatça düzenleyebilir ve yeniden kaydedebilirsiniz.

 

PDF Professional’daki Dönüştürücü, sütunları, başlıkları, resimleri ve çerçeveli öğeleri oldukları gibi koruyarak, özgün sayfaların olabildiğince aslına yakın bir şekilde çoğaltılması amacıyla tasarlanmıştır. Program bunun yapılması için iki yöntem sunar: Akan Sütunlar ve True Page. True Page, tüm sayfa öğelerini metin kutularına veya çerçevelere yerleştirir. Akan Sütun ise mümkün olan durumlarda kutuları kaldırır ve sayfayı biçimlendirmek için sütun ve paragraf sonları ve kenar boşluğu ayarları kullanır.

Dönüştürülen sayfa farklı görünüyorsa, özgün düzenine döndürmek için çok az bir düzenleme yeterli olabilir; örneğin, sütun veya paragraf sonlarını kaldırma veya ekleme gibi.

Her şeyden önce, dönüştürülen belge düzeninin nasıl ifade edildiğini görmek için PDF Converter button show Belgeleri Wordde Düzenleme Göster/Gizle düğmesini AÇIK duruma getirmenizi öneririz.

 

Sütun

Sütunları kaldırmak için

Dönüştürücü tarafından oluşturulan sütunlara ihtiyacınız yoksa:

  1. PDF Converter button column Belgeleri Wordde DüzenlemeSütun düğmesini tıklatın veya Biçimlendir menüsünden Sütun‘u seçin.

  2. Bir sütun seçin.

Word 2007 ve 2010′da, Sayfa Düzeni sekmesindeki Sütun grubunda Bir‘i seçin.

 

Sütun sonlarını kaldırmak için

Dönüştürücü özgün düzeni korumak için özgün sütunların sonuna sütun sonu karakterleri yerleştirir.

 

Sütun Sonu işaretini Yazdırma Düzeni görünümünde görüntülemek için Araçlar > Seçenekler > Görünüm’ü ve Biçimlendirme işaretlerinin altındaTümü‘nü seçin.

Bazı durumlarda, sütun metni sonuç düzenindeki kullanılabilir alana düzgün bir şekilde sığmayabilir. Böyle durumlarda, özgün sütunların sonundaki sütun sonu karakterleri sonraki sütuna geçebilir ve sonraki özgün sütunun içeriğinin üçüncü sütuna kaymasına neden olur. Sütun sonu karakterini kaldırmak sorunu kolayca çözebilir.

Özgün metne önemli miktarda metin eklediğinizde de aynı işlemi yapmak gerekir.

 

Sütun sonu karakteri eklemek için

Sonraki sütunun başlayacağı yeri tam olarak belirtmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Ekle menüsünden Kesme… öğesini seçin.

  2. Sütun sonu‘nu seçin.

Word 2007 ve 2010′da, Sayfa Düzeni sekmesindeki Kesme grubunda Sütun‘u seçin.

 

Çerçeveler ve Metin Kutuları

Grafikler metin kutusu veya çerçeve yerleştirir. Microsoft Word Yardımı’ndaki ‘Metin kutusu ve çerçeve arasındaki fark’ konusuna bakın. Paragrafın sonu görünmüyorsa, görmek için metin kutusunda aşağı doğru gidin. Metin kutusunun boyutunu değiştirin veya metni seçip metin tümüyle görülebilir oluncaya kadar nokta boyutunu küçültün.

 

Tablolar

Kaynak dosyalar tabloları genelde tablo olarak depolamaz, hücrelerden oluşturulmuş metin dizeleri grubu olarak saklar. Nuance PDF Professional tabloları yeniden düzenler. Bu, kılavuzlu tablolarda (hücre ayırma çizgileri olan tablolar) daha güvenilir bir şekilde çalışır, ancak kılavuzlu olmayan tabloları da dönüştürebilir.

 

Yazı Tipleri

PDF Professional, PDF/XPS belgelerine katıştırılan yazı tiplerini alıntılamaz. PDF/XPS belgesinde algılanan boyutları, şekilleri, ağırlıkları ve yazı tiplerini yorumlar ve sisteminizde yüklü yazı tipleri arasından bulabildiği en yakın eşleşmeyi kullanır. Çok sayıda yüklü yazı tipi olması yazı tipi işlemenin daha başarılı yapılmasını sağlar.  

 

Belgeleri Word’de Düzenleme