Elektronik Tablo

Bu bölme, şu durumlarda PDF Converter Assistant’ta görünür:

  • PDF Converter mode spreadsheet Elektronik Tablo Mod aracının açılan listesinde Elektronik Tablo seçiliyse veya

  • Seçenekler menüsünde Elektronik Tablo seçiliyse.

Bu bölmeden aşağıdaki seçenekler belirlenebilir: Sayfa Oluştur, Köprüleri Koru, Köprüleri ve Altbilgileri Koru, İşleme Seçenekleri ve Grafiklerin Kullanımı.

Elektronik tablolar için kullanılabilen tek çıkış biçimi Microsoft Excel’dir.
 

Sayfa Oluştur

Bu özellik sayfaların Excel dosyasında nasıl yerleştirileceğini denetler. Seçim kutusunda üç seçenek vardır:

 

Tabloya Göre

Excel dosyasında sayfa başına bir tablo görünür.
Algılanan her tablo dönüştürülür ve ayrı bir çalışma sayfasına yerleştirilir. Tablo olarak algılanmayan içeriğin tamamı çalışma kitabının sonundaki ayrı bir çalışma sayfasına yerleştirilir ve Genel Bakış adı verilir. Genel Bakış sayfası, ilgili çalışma sayfası tablolarına götüren köprüleri içerir.

Bu seçenek belirlendiğinde, oluşturulan çıkış dosyası giriş dosyasının sayfalarına uymadığı için üstbilgi/altbilgi seçimi devre dışı bırakılır.

 

Bu ne zaman kullanılmalıdır?

  • Sayfada iki veya daha fazla tablo varsa ve tablo yapıları farklıysa: tablolar farklı sayıda sütun içeriyorsa veya sütun genişlikleri farklıysa. Not: Farklı yapıları olan tablolar için diğer seçeneği (Sayfaya Göre Sayfa Oluştur) belirlerseniz, sütun genişliği korunamaz.

  • Tablo dışındaki metnin biçimlendirmesi daha az önemliyse. Not: Çok sütunlu yapı, ortalanmış metin gibi bazı biçimlendirmeler korunmaz. Satırın tamamı ilk hücreye yerleştirilir.

Sayfaya Göre

Excel dosyasında çalışma sayfası başına bir sayfa görünür.

 

Bu ne zaman kullanılmalıdır?

  • Sayfa yalnızca bir tablo içeriyorsa veya

  • sayfadaki tablolar yaklaşık aynı yapıya sahipse, yani sütunların sayısı ve sütun genişliği yaklaşık olarak aynıysa

  • Metin bilgilerini sayfada tabloyla birlikte tutmak istiyorsanız. Akan metin veya grafik blokları büyük olasılıkla aynı hücreye yerleştirilir. Metnin sözcük listesi veya dizin gibi bir tablolu yapısı varsa, her öğe ayrı bir hücreye yerleştirilebilir.

Belgeye Göre

Tek bir çıkış belgesini hedefleyen içeriğin tamamı tek bir sayfaya aktarılır. Birkaç sayfaya yayılan tabloların işlenmesinde bu yararlıdır. Genellikle yaklaşık olarak aynı düzene sahip tabloları içeren belgeler için bu en kullanışlısıdır. Karmaşık içeriği ve tablo dışlarında büyük miktarlarda metni olan belgelerde kullanışlı olma olasılığı düşüktür. Tabloların dışındaki içerik ‘Sayfaya Göre’ altında açıklandığı gibi işlem görür.

 

Birden çok belge girişiniz varsa, bu seçeneğin kesin sonucu Çıkış Seçenekleri bölmesinde ayarlanmış olan dönüştürme türüne bağlıdır:

  • Dosyaları ayrı ayrı dönüştür seçimini yaparsanız, her bir girdi belgesinden bir çalışma sayfası elde edersiniz.

  • Çıkışı tek dosyada birleştir seçimini yaparsanız, her bir işten bir çalışma sayfası elde edersiniz (yani çıkış belgesinin tamamı için bir sayfa).

 

Tüm diğer seçeneklerle ilgili ayrıntılar için bkz. Standart Belge.

 

Not

İşleme ayarları her işleme modu için ayrı ayrı depolanır.

Gereksinimlerinize en uygun modu seçme ile ilgili öneriler için bkz. İşleme Modunu Seçme.

 

 

.

Elektronik Tablo