İşleme Modunu Seçme

Şunlara bağlı olarak işleme modunu seçin:

 • kaynak belgenin özgünlüğü ve

 • dönüştürülen dosyayı kullanma amacınız

Standart Belge

 

Sözleşme, yazışma ve makale gibi üzerinde daha fazla düzenleme yapabileceğiniz tamamen biçimlendirilmiş bir belge edinmek isterseniz bunu seçin. Bu en yaygın kullanılan belge türüdür ve PDF Converter Assistant’taki varsayılan işleme modudur.

Standart modu kullanarak her tür belgeyi işleyebilirsiniz. Belli türdeki belgeler için özel bir amacınız ya da hedefiniz varsa, farklı bir mod kullanabilirsiniz.

 

Hukuki Belge

 

Hukuki belgeleri, biçimi koruyup aşağıdakiler gibi özel işlemler ile dönüştürmek isterseniz bunu seçin:

 • sol kenar boşluğunda satır numaraları (savunma numaraları olarak da bilinir), Savunmaları Koru seçeneğinin durumuna bağlı olarak korunacak veya kaldırılacaktır. Hukuki bir belgeyi tamamen yeniden biçimlendirmek isterseniz, orijinal savunma numaralarını kaldırıp gerekiyorsa daha sonra yeniden oluşturmanız daha iyi olacaktır.

 • satır numaralarını gövde metninden ayırmak üzere sol tarafta tek veya iki dikey çizgi ve sağ tarafta tek bir dikey çizgi. Mümkün olduğunda bunlar algılanır ve kaldırılır.

 • her bir sayfada belge doldurma tarihi vb. ile birlikte durumu tanımlayan tek bir başlık. Mümkün olduğunda bunlar algılanır ve kaldırılır.

 • ilk sayfanın en üstünde, genellikle, davacı ve davalı adlarını belirten tablo benzeri bir başlık bulunur. Bu, uygun biçimlendirmesi ile kalır.

 • damga ve imzalar genellikle görüntü olarak ele alınır. İşleme başlamadan önce bunları korumayı ya da kaldırmayı seçebilirsiniz.

Yukarıdaki kullanımdan kaçınmak için Standart modu kullanın: tüm öğeler dönüştürülür.

 

Elektronik Tablo

 

Bu işleme modu orijinal tablo yapısının korunmasına yoğunlaşmıştır. Şu durumlarda seçin:

 • belgeniz, temel olarak finansal sayfalar, stoklar gibi tablolar ve elektronik tablolar içeriyor.

 • tablo olmayan metnin biçimlendirilmesinin fazla önemli olmadığı durumlarda, dönüştürme, tablo içeriklerini Microsoft Excel’de kullanmak, verileri düzenlemek, tablo verilerini hesaplamak veya istatistik amacıyla kullanmak üzere yapılmaktadır.

Elektronik tabloları işleme bakımından üç seçenek vardır: Tabloya Göre Çalışma Sayfası Oluştur ve Sayfaya Göre Çalışma Sayfası Oluştur veya Belgeye Göre Sayfası Oluştur. Seçiminiz tablo olmayan içeriğin nasıl ele alınacağını da belirler.  

‘Belgeye Göre’ seçimini yaptığınızda, sonuç Çıkış Seçenekleri altındaki kaydetme seçiminize bağlıdır:

Dosyaları ayrı ayrı dönüştür seçimini yaparsanız, her bir giriş belgesinden bir çalışma sayfası elde edersiniz.

Çıkışı tek dosyada birleştir seçimini yaparsanız, her bir işten bir çalışma sayfası elde edersiniz.

 

Not

PDF’deki tüm öğeler için düzeni korumak önemliyse, İşleme Modu olarak Standart Belge’yi ve Çıkış Biçimi olarak Microsoft Word veya Corel WordPerfect seçmek daha iyi olacaktır. Bu durumda, PDF içindeki tablolar hedef uygulamada düzenlenebilir tablolar haline gelir.

 

Form

 

Form işlemesi sayfa düzenini korur, ayrıca form denetimleri (onay kutuları, düzenleme kutuları ve yatay çizgiler) görüntü işleme yöntemleri ile algılanır ve Microsoft Word’de doldurulabilir form alanları olarak yeniden üretilir.
 

Şunu seçin

 • form öğeleri bulundurup form denetimleri içermeyen statik PDF dosyalarını dönüştürmek için.

 • amacınız Word biçiminde düzenlenebilir bir form üretmekse. Microsoft Word’de etiketleri değiştirebilir ve form denetimleri ekleyip değiştirebilir, sonra doldurulmak üzere katılımcılara gönderebilirsiniz.

Form işleme süresince, form denetimleri Form Denetimleri Oluştur seçeneğinin durumuna bağlı olarak oluşturulacaktır.

Not

Etkin bir PDF formuna sahipseniz, bunun etkin form denetimleri dönüştürülmeyecektir. Statik öğeler dönüştürülebilir.

 

Hedef uygulamada form denetimleri ekleyip etkinleştirebileceğiniz normal bir düzenlenebilir belge almak için formlarla Standart modu kullanın.

 

İşleme Modunu Seçme