Standart Belge

Bu bölme, şu durumlarda PDF Converter Assistant’ta görünür:

  • PDF Converter mode standard Standart Belge Mod aracının açılan listesinde Standart seçiliyse veya

  • Seçenekler menüsünde Standart Belge seçiliyse.

 

Düzen

PDF Professional sayfa düzenini olabildiğine aslına uygun olarak korur. İki düzen stilinden birini seçin:
 

Akan Sütun

Grafik ve çerçeveli öğeler metin kutularına yerleştirilir. Olası her durumda, metin kutuları kullanılmadan diğer metin aktarılır, böylece metin bir sütundan diğerine akar. Bu ayar, kaynak dosyanın tipik bir sütun yapısı olup, metin akışı yukarıdan aşağıya veya soldan sağa doğru olduğunda önerilir.
 

True Page

True Page® özelliğini kullanırken sütunlardaki metin dahil tüm öğeler metin kutularına yerleştirilir. Bu ayar, çerçeve içinde çok sayıda öğe içeren ve sütunlar arası metin akışı olağan olmayan karmaşık düzenli sayfalar için önerilir.

Not

Dönüştürme sırasında düzen değişmişse, dosyayı diğer ayarla yeniden işlemeyi deneyin.

 

Koru

Dönüştürme sırasında hangi öğelerin korunacağını veya kaldırılacağını seçin.
 

Ayırma Çizgileri

Paragraflar arasındaki dikey ve yatay bölme çizgilerini koruyun veya kaldırın. Bu parametrenin tablo hücre kenarlıkları üzerinde bir etkisi yoktur.

Üstbilgi ve Altbilgiler

Üstbilgi ve altbilgilerin algılanarak hedef uygulamaya iletilmesini sağlamak için bunu seçin. Üstbilgi ve altbilgilerin normal metin öğeleri olarak aktarılmasını sağlamak için bunun seçimini iptal edin.

Köprüler

Köprülerin algılanıp aktarılmasını sağlamak için bunu seçin. Bağlantı metninin normal metin olarak aktarılmasını sağlamak için bunun seçimini iptal edin.

Metin ve Arka Plan Rengi

Metin renginin Word belgesine aktarılmasını sağlamak için bunu seçin. Gölgeli ve renkli arka planlar da aktarılır. Tüm metnin siyah olarak aktarılıp renkli veya gölgeli arka planların beyaza dönüştürülmesini sağlamak için bunun seçimini iptal edin. Bu ayarın seçiminin kaldırılması renkli veya gri tonlamalı grafiklerin aktarılmasına engel olmaz.

Kaynak dosya renkli metinler veya arka planlar içerdiğinde düzen daha iyi korunabileceği için bunun seçilmesi önerilir. Kaynakta renkli metinler veya arka planlar olmadığında bu seçimin iptal edilmesi dönüştürme işlemlerini hızlandırır.

 

İşleme Seçenekleri

PDF Professional’ın yalnızca resim içeren sayfaları nasıl işleyeceğini belirlemek için burayı seçin. PDF Professional, yalnızca resim içeren sayfaları Optik Karakter Tanıma (OCR) özelliğini kullanarak dönüştürür.

 

Önizleme bölmesinin sağ üst köşesindeki PDF Converter text icon Standart Belge veya PDF Converter image icon Standart Belgesimgesi, görüntülenen sayfada metin katmanı olup olmadığını bildirir.

 

Belgeleri OCR kullanarak işle

Kaynak belgeyi OCR kullanarak işlemek istiyorsanız bu seçeneği açın. Kaynak dosyadaki metin katmanı yoksayılır. Yalnızca resim içeren sayfaların işlenmesiyle ilgili diğer seçenekler yoksayılır ve belgenin tamamı OCR teknolojisi kullanılarak işlenir. Bu seçenek en çok şu nedenlerle kullanılabilir:

  • standart olmayan kodlamadaki yazı tiplerini algılamanın başarısız olması

  • birçok belgenin metin üstbilgisi veya altbilgisi içeren sayfaların taranmış görüntülerini içermesi. OCR işleminde görüntü yerine metin çıkış dosyası elde edilir.

Yalnızca görüntü sayfaları

Aşağıdaki üç seçenekten birini seçin:
 

Sayfayı OCR ile Dönüştür

PDF Professional, dahili OCR özelliğini çağırarak dönüştürme işlemini gerçekleştirir. 100′ün üzerinde dilde tam dil desteği vardır.

OCR ayarlarını (tanıma dili ve reddetme karakteri) değiştirmek için PDF Converter ocr settings Standart Belge öğesini tıklatın.

 

Atla

Yalnızca görüntü sayfaları atlanır. Sayfalar atlandığında, işlem sonunda size bilgi verilir. Dönüştürülen belgede kaynak PDF’e göre daha az sayfa olur.

Belgeye Resim Olarak Ekle

Yalnızca görüntü sayfaları hedef dosyada tam sayfa görüntüleri olarak görünür. Bu sayfalardaki metin düzenlenemez, ancak sayfalar yazdırılabilir. Sayfalar görüntü olarak aktarıldığında, işlem sonunda size bilgi verilir. Hedef dosya büyük olabilir; Renkli Dönüştürmeyi Gri Tonlamalı veya Siyah Beyaz olarak ayarlayarak ya da diğer grafiklerin çözünürlüğünü bu bölmede azaltarak dosya boyutunu küçültebilirsiniz.
 

İlk Sayfaları İncele

Kaynak dosyaların ilk sayfasını inceletmek ve sayfalar yalnızca resim içeriyorsa, geçerli dosyanın işlenmesini durdurmak için bu onay kutusunu seçin. 1 ile 10 arasında bir değer girerek kaç sayfanın inceleneceğini tanımlayın. Birçok kaynak dosyanın yalnızca görüntü içeren bir kapak sayfasından sonra metin katmanlı sayfaları olduğundan en düşük 2 değerini girmeniz önerilir. Varsayılan değer 5′tir.

Not

PDF’in yalnızca görüntü içeriyormuş gibi işlem göreceği ve buradaki ayarlarınıza göre işlem yapılacağı bir parola koruma senaryosu vardır. Bkz. Korunan PDF Dosyaları.

 

Standart olmayan kodlanmış sayfaları tanı

Çoğu kaynak dosyasında standart karakter kodlaması kullanılır. Kullanılmıyorsa, OCR kullanarak metni ayıklamak için bu seçeneği etkinleştirin. Bu, işlemin daha yavaş ancak sonuçların daha güvenilir olması anlamına gelir. Varsayılan değer, “etkin” seçeneğidir. OCR Ayarları iletişim kutusunda yapılan dil seçimi kullanılır.
 

Grafiklerin Kullanımı

 

Renk Dönüştürme

Üç renk kategorisi vardır: Renkli, Gri tonlamalı, Siyah Beyaz.

Orijinal ile Aynı

Orijinal ile aynı renk kategorisinde çıkış dosyası oluşturmak için bunu seçin. Rengin dönüştürülmüş belgenizde görünmesini istiyorsanız bunu seçmeniz gerekir.

Gri Tonlamalı

Renkli sayfaların gri tonlamaya dönüştürülmesi için bunu seçin. Gri tonlamalı sayfalar gri tonlamalı olarak kalır; siyah beyaz sayfalar siyah beyaz kalır.

Siyah Beyaz

Renkli ve gri tonlamalı sayfaların siyah beyaza dönüştürülmesi için bunu seçin. Bununla daha küçük dosya boyutları elde edilir, ancak gri tonlamalı veya renkli resimler tüm ayrıntılarını yitirir.

Not

Renk Dönüştürme ayarı ve Çözünürlük ayarı, kaynak dosyadaki tüm grafiklere ve aynı zama
nda yalnızca görüntü içeren sayfalara, hedef uygulamaya görüntü sayfaları olarak aktarıldıklarında uygulanır.

 

Grafik Öğelerinin Çözünürlüğü

72 – 300 nokta/inç (dpi) arasında izin verilen en büyük çözünürlük değerini seçin. Kaynak dosyada belirttiğinizden düşük değerde görüntüler varsa, hedef uygulamadaki çözünürlük kaynak dosya ile aynı olur. Kaynak dosyada belirttiğinizden yüksek değerli görüntüler varsa, bunlar verilen değere düşürülür.

Kaynak dosyada büyük görüntüler veya yalnızca görüntü içeren birçok sayfa olduğunda ve bunların görüntü olarak aktarılmasını istediğinizde, çözünürlük ayarı elde edilen dosyanın boyutunu büyük ölçüde etkiler. Web görüntüsü için daha düşük çözünürlük uygundur, ancak yazdırma için de daha yüksek çözünürlük önerilir.

 

Notlar

İşleme ayarları her işleme modu için ayrı ayrı depolanır.

Gereksinimlerinize en uygun modu seçme ile ilgili öneriler için bkz. İşleme Modunu Seçme.

 

 

Standart Belge