Yasal

Bu bölme, şu durumlarda PDF Converter Assistant’ta görünür:

  • PDF Converter mode legal Yasal Mod aracının açılan listesinde Yasal seçilidir,

  • Seçenekler menüsünde Yasal seçilidir.

 

Bu bölmeden aşağıdaki seçenekler belirlenebilir: Düzen Seçenekleri, Koruma Seçenekleri, İşleme Seçenekleri ve Grafiklerin Kullanımı.

 

Görüntüleri Koru

Hukuki belgelerde sıkça karşılaşılan pul veya imza gibi görüntüleri korumak için bu seçeneği belirleyin. Görüntülerin çıkış dosyasında kalmasını istemiyorsanız, bu seçeneğin seçimini kaldırın.
 

Savunmaları Koru

Hukuki belgenin sol kenar boşluğundaki savunma numaralarını korumak için bu seçeneği belirleyin. Savunma numaralarını kaldırmak için, bu seçeneğin seçimini kaldırın.

 

Tüm diğer seçeneklerle ilgili ayrıntılar için bkz. Standart Belge.

 

Notlar

İşleme ayarları her işleme modu için ayrı ayrı depolanır.

Gereksinimlerinize en uygun modu seçme ile ilgili öneriler için bkz. İşleme Modunu Seçme.

 

Yasal