Arama Hakkında

Yalnızca geçerli PDF’de basit aramalar yapmak için, Bul iletişim kutusunu kullanın. Daha karmaşık arama için Ara iletişim kutusunu kullanın. Bu özellik, birden çok dosyada arama yapmanızı, daha fazla ölçüt ekleyerek aramayı daraltmanızı ve gelişmiş arama teknikleri kullanmanızı sağlar.

 

Düzenle menüsünden arama başlatın. PDF Converter Professional PDF dosyalarında tam metin aramaları için birçok yöntem sunar:

  • tek bir sözcüğü veya tümceciği arama

  • birden çok sözcüğü veya tümceciği arama

  • önceden tanımlanmış desenlere göre arama

  • özel yazılmış desenlere göre arama (rastgele maskeler)

Şunlara bakın: Arama iletişim kutusu ve Desenlere ve Maskelere göre Arama.

 

Arama kapsamını da belirleyebilirsiniz:

Klasör arama, bir klasörü (alt klasörleri olsun ya da olmasın) aramanızı ve PDF Özellikleri’nin standart alanlarındaki (yazar, başlık, konu, anahtar sözcükler vb.) değerlere göre arama yapmayı sınırlandırmanızı sağlar. Bkz. Arama Seçeneklerini Belirleme. Dizin araması hız kazandırır çünkü önceden oluşturulmuş bir dizin kullanır. Ayrıca, arama klasörleri ve alt klasörler kümesi tanımlayarak aramayı genişletmenize ve yalnızca standart PDF Özellik  alanlarını değil, aynı zamanda tanımladığınız değerlerle birlikte özel tanımlı alanları kullanarak aramayı daraltmanıza olanak tanıyarak daha esnek bir yapı sunar.

Yukarıdakilerin herhangi biri için, Büyük/küçük harf eşleştir, Yalnızca tüm sözcüğü eşleştir gibi yaygın şekilde kullanılan arama ölçütlerini belirtin. Ayrıca, açıklamaların ve yer işaretlerinin dahil edilip edilmeyeceğini belirleyin.

 

Mantıksal İşleçler

Birden çok belgede arama gerçekleştirirken, aramanızı iyileştirmek adına aşağıdaki mantıksal işleçleri girebilirsiniz:

Ve: “&”

Veya: “|”.

Değil: “~”.

Parantez: “(“, “)”.

 

Boole işleçlerinin gerçekleştirileceği sırada tanımlamak üzere parantezleri kullanın. Daha fazla bilgi ve bu işleçlerin etkilerini gösteren diyagramlar için, bkz. Boole İşleçleri ile Arama.

 

Düzeltme ve işaretleme arama

Arama, aşağıdakiler gibi diğer program işlevleri ile birleştirilebilir:

 

Arama ve Düzeltme: Bulunan öğeler, Metin Arama ve Düzeltme içinde açıklandığı gibi, düzeltme için işaretlenir. Bu özelliği Belge menüsünden seçin.

Arama ve İşaretleme: Seçiminize göre, bulunan öğeler vurgulanır, bu öğelerin üzeri veya altı çizilir. Açıklamalar araç çubuğundaki Metin İşaretleme Aracı‘nın açılır listesinde bunu seçin.

Tarama ve İşaretleme: Seçiminize göre, bulunan öğeler vurgulanır, bu öğelerin üzeri veya altı çizilir ya da düzeltme için işaretlenir. Bu koşulda birden çok dize arama özelliği sunulmaz. Bunu Tarama menüsünde seçin, Tarayıcıdan PDF Dosyası Oluşturma‘ya bakın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arama Hakkında