Arama Seçeneklerini Belirleme

/Bu konu yalnızca tek veya birden çok sözcük aramaları için geçerlidir, desenler veya maskelerle aramalar için geçerli değildir.

 

Temel ve / veya gelişmiş seçeneklerle aramanızı daraltabilirsiniz.
 

Temel arama seçenekleri
 

Yalnızca tüm sözcükle eşleştir: belirttiğiniz arama metninin kendi başına bir tam sözcük olması gerekiyorsa bu onay kutusunu işaretleyin. Örneğin, ‘iş’ sözcüğünü aramak istiyor ancak ‘diş’, ‘pişirme’ veya ‘endişe’ gibi sözcükleri (hepsi de ‘i+ş’ harf bileşimini içerir) dışarıda bırakmak istiyorsanız, bu onay kutusunu işaretlemek size doğru sonuçları verecektir.

Büyük küçük harf eşleştir: büyük harfe çevirme önemliyse bu ayarı kullanın. Yalnızca bu onay kutusunu işaretleyip Yalnızca tüm sözcükle eşleştir seçeneğini işaretlemezseniz, aramada büyük ve küçük harf eşleşmesi doğru olan sözcükler bulunur. Örneğin, Arama Deyimi olarak ‘May’ belirttiğinizde, aramada ‘Mayıs’ sözcüğünün tüm örnekleri bulunurken hiçbir ‘mayonez’ sözcüğü bulunmaz.

Büyük harfle yazılmış ‘Tropikal’ sözcüğünün birden çok geçtiği bir PDF’inizin olduğunu kabul edelim. Yalnızca tüm sözcükle eşleştir‘i işaretleyip Büyük küçük harf eşleştir‘i işaretlemezseniz, ‘Tropikal’, ‘tropikal’ Arama Deyimleri veya bu sözcüğün ‘TROPİKAL’ ya da ‘tRopikal’ gibi tüm yanlış yazılmış biçimleri doğru sonucu verecektir. Ancak hiçbir sözcük bölümünün (büyük küçük harfi doğru yazılmış olsa bile, örneğin ‘Tropik’) bir arama sonucu döndürmeyeceğine dikkat edin.

İki onay kutusunu da işaretlerseniz, yalnızca ‘Tropikal’ Arama Deyimi doğru sonucu verir. Yalnızca verilen sözcükle ilgileniyor (ve onun ek almış türevlerinden biriyle ilgilenmiyorsanız) ve sözcüğün yanlış yazılmış örneklerinin olmadığından eminseniz bu ayarı kullanın.

Açıklamaları İçer: PDF’inizin metin içeriğinin yanı sıra açıklamaları da aramak için bu onay kutusunu seçin.

Yer İşaretlerini İçer: PDF’inizin metin içeriğinin yanı sıra yer işaretlerini de aramak için bu onay kutusunu işaretleyin.

 

Gelişmiş arama seçenekleri

 

Tek veya birden çok sözcük için klasör araması yaparken belge özelliklerini (yazar, başlık, konu, anahtar sözcük vb.) kullanarak aramayı daraltabilirsiniz.

>> Gelişmiş‘i tıklatın ve Ara iletişim kutusunun alt tarafındaki Ek Ölçüt listesinde özelliklerin değerlerini tanımlayın.

Aramayı daraltmak, programın belirli bir deyim için yalnızca Ölçüt iletişim kutusunda verilen değerlerdeki özellikleri içeren belgelerde tam metin araması yapması anlamına gelir.

 

Ölçüt Ekle: aramaya yönelik özel ölçütler belirtmek için bu ayarı seçin:

Anahtar seçim kutusu: Yazar, Başlık, Konu, Anahtar Sözcükler, Uygulama, Üretici, Oluşturma Tarihi veya Değiştirilme Tarihi’nden birini seçin.

İşlem seçim kutusu: Tarih türünde ölçütler için aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz: Öncedir, Eşittir, Eşit Değildir veya Sonradır. Diğer tüm ölçütler için, İçerir ve Dışlar seçeneklerinden birini belirtebilirsiniz.

Değer metin kutusu: İçine bir değer yazın veya seçin.

Not

Çoğu anahtar türünde (tarih dışında) eklenecek veya çıkarılacak birkaç değer belirtebilirsiniz.

Arama Seçeneklerini Belirleme