Boole İşleçleri ile Arama

PDF belgelerinin Boole işleçleriyle aranması, arama ölçütlerini daha anlaşılır şekilde tanımlanmış bir yolla (mantıksal işleçler kullanılarak) birleştirmenizi sağlayarak saha fazla arama seçeneği sunar. Yalnızca birden çok belge aranırken kullanılır; desenler veya maskelerle arama yaparken geçerli değildir. Birden çok arama sözcüğünü veya deyimi kullanarak yeni arabirimle arama yaparken, OR araması gerçekleştirilir; yani, arama dizelerinden birinin her örneği raporlanır. Bu, OR türünde aramalar yapmak için Boole işleçlerinin artık gerekmediği anlamına gelir. AND türü aramalar (bunlarda dizelerin ikisinin de olması gerekir, dolayısıyla az sayıda sonuç elde edilir) yalnızca Boole işleçleriyle yapılabilir.  

 

Birden çok belgeyi ararken Boole sorgusu kullanmak için

 1. Ara iletişim kutusunu açın.

 2. Konum açılır listesinden Dizin Seç‘i belirleyin, Dizin Yöneticisi iletişim kutusunda bir dizin seçin ve Tamam’ı tıklatın.

 3. >> Gelişmiş’i tıklatın ve Eşleştir açılan listesinden Boole sorgusu‘nu seçin.

 4. Boole işleçlerini ve sözdizimini kullanarak arama terimlerinin sorgusunu yazın.

 5. Ara‘yı tıklatın. Sonuçlar  Ara iletişim kutusunun alt tarafında görünür.

 6. Sayfasını arama sonucu vurgulanmış olarak görüntülemek için Sonuç liste kutusundaki bir girişi tıklatın. Tekrar sayısı Sonuç liste kutusunun sağ altında görünür.

Sık kullanılan Boole işleçleri

 • AND (&): Yalnızca iki sözcüğü de içeren belgeleri bulmak için bunu iki sözcüğün arasına koyun. Sözcüklerden yalnızca birini içeren belgeler bulunmayacağı için bunu yapmak aramayı daraltır.

 • OR ( | ): Sözcüklerden birini içeren tüm belgeleri bulmak için bunu iki sözcüğün arasına koyun. Bu koşulu daha fazla belge karşılayabileceği için,  bunu yapmak aramayı genişletir. Her iki sözcüğü içeren belgeler de bulunacaktır.

 • EXCLUSIVE OR (^): Sözcüklerden birini içeren, ancak her ikisini de içermeyen tüm belgeleri bulmak için bunu iki sözcüğün arasına koyun.

 • NOT (~): Sözcüğü içeren tüm belgeleri dışarıda bırakmak için bunu arama sözcüğünün önüne koyun. Bunu olumlu bir arama isteği ile birleştirebilirsiniz, örneğin: Fatura sözcüğünü içeren ancak Nuance sözcüğünü içermeyen tüm belgeleri bulmak için ‘Fatura NOT Nuance’ yazın.

 • İşlem sırasını belirtmek için ayraç kullanın. Örneğin, şunu yazın:

  Avrupa & (Paris | Brüksel)

  Önce Paris ve Brüksel ile bir OR araması yapılır, sonra sonucun üzerinde Avrupa ile bir AND araması yapılır. Böylece Paris veya Brüksel’in geçtiği tüm belgeler bulunurken, sonrasında yalnızca aynı zamanda Avrupa’yı içerenler tutulur.

Aşağıdaki örneklerde A ve B arama sözcüklerini veya dizelerini temsil eder. Şemalardaki yeşil bölümler hangi örneklerin bulunacağını gösterir.

 

İşleç

Sembol

Örnekler

Şema

AND

&

A AND B
A & B

PDF Converter vd a and b Boole İşleçleri ile Arama

OR

|

A OR B

A | B

PDF Converter vd a or b Boole İşleçleri ile Arama

EXCLUSIVE OR

^

A EXCLUSIVE OR B
A ^ B

PDF Converter vd a exc or b Boole İşleçleri ile Arama

NOT (tek başına)

~

NOT A
~
A

PDF Converter vd not a Boole İşleçleri ile Arama

NOT (birleşik)

~

A NOT B
A ~ B

PDF Converter vd a not b Boole İşleçleri ile Arama

 

NOT A örneğinde, yeşil alan aramaya eklenen tüm dosyaları temsil eder.
 

Not

Dizin dosyalarını ararken yıldızları (*) veya soru işaretlerini (?) kullanarak joker karakter aramaları yapamazsınız.

 

Boole İşleçleri ile Arama