Desenlere ve Maskelere Göre Arama

Bir veya daha fazla metin dizesini aramanın yanı sıra, önceden tanımlanmış desenler ya da maske olarak bilinen özel tanımlanmış desenler kullanılarak arama yapılabilir.

Desene veya maskeye göre arama, Arama Hakkında bölümünde açıklanan şekilde Düzen menüsünden gerçekleştirilebilir. Bulunan öğelerin Metin Arama ve Düzeltme bölümünde açıklanan şekilde redaksiyon için işaretlenmesi sağlanarak, düzeltme yoluyla da yapılabilir. Bu özelliği Belge menüsünden seçin. Bulunan öğelerin vurgulanması, üzerinin çizilmesi veya altının çizilmesi sağlanarak, işaretleme yoluyla da yapılabilir. Bu özelliğe, Açıklamalar araç çubuğundaki Metin İşaretleme Aracı‘nın açılan listesinden erişebilirsiniz. Desenler ve maskeler, Tara menüsündeki Tara ve İşaretle komutuyla da kullanılabilir; bkz. Tarayıcıdan PDF Dosyaları Oluşturma.

 

Desen aramaları

İlgili Ara iletişim kutusunda Desenler’i ve daha sonra bir desen seçin. Statik bir metinle aranacak yapı ve örnekler sunulur.

 

Sosyal Güvenlik numaraları

ABD desenine uygun şekilde ardışık dokuz basamak kullanılır veya bu basamaklar noktalama karakterleriyle birbirinden ayrılır: sss-ss-ssss.

 

Telefon numaraları

Alan ve ülke kodlarıyla veya bu kodlar olmadan ABD telefon numaralarına uygun yapıdaki girdileri bulur. Parantez içindeki alan kodları kabul edilir.

 

Kredi kartı numaraları

Ardışık 16 basamaktan veya dört basamak içeren ve noktalama işaretleriyle birbirinden ayrılan dörtlü gruplardan oluşur.

 

E-posta adresleri

Bu desende, öncesinde ve sonrasında karakterler bulunan ampersanlar ve com, net, org gibi genel etki alanı adları aranır.

 

Tarihler

Bu desen, çok çeşitli tarih biçimlerini kabul eder; farklı sıralar, sayı veya sözcük olarak farklı öğeler ve çeşitli noktalama işaretleri kullanılabilir.

 

Maske aramaları

Önceden tanımlanmış desenler gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, örneğin belgelerinizdeki telefon numaraları farklı bir desen kullanıyorsa veya dosyalama sisteminizde bu desenler dışında sabit bir yapı kullanılan öğeleri aramak istiyorsanız (araç plakaları, uçuş numaraları veya belge tanımlayıcıları gibi) bir maske kullanın.

 

İlgili Ara iletişim kutusunda Rastgele Maske’yi seçin ve bir maske yazın. Maskeniz, aranan karakter sayısını ve bu karakterlerin sayı, harf, noktalama işareti veya bunların karışımı olup olmayacağını tanımlar. Statik bir metin, kabul edilen karakterleri bu özetten daha ayrıntılı olarak listeler:

 

A = Yalnızca İngiliz alfabesindeki büyük ve küçük harfler (A-Z, a-z)

9 = Yalnızca sayı (0-9)

O = Harf veya sayı

X = Harf, sayı veya noktalama işareti (ancak aksanlı harfler kullanılamaz)

 

 

İpucu

Özellikle de arama ve redaksiyon yapıyorsanız, maskenin uygun olduğundan emin olun.

 

 

Desenlere ve Maskelere Göre Arama