Dizin Arama

Dizin arama şunları yapmanızı sağlar:

Dizin aramak için

 1. Ara iletişim kutusunu açın.

 2. Aranacak ifadeyi yazın.

 3. Şu Anda Seçilen Dizinler‘i ya da Konum açılır listesinden Dizin Seç‘i belirleyin. İkinci durumda Dizin Yöneticisi iletişim kutusu görünür.  

 4. Dizin Yöneticisi iletişim kutusunda,
   

  • Ekle‘yi tıklatın ve Aç iletişim kutusunda bir dizin seçin. Ardından ‘ı tıklatın ya da

  • Dizin Yöneticisi zaten kullanmak istediğiniz dizin dosyasını içeriyorsa bu dosyayı seçin ve ardından Tamam’ı tıklatın.

Seçilen dizin artık Şu Anda Seçilen Dizin haline gelir.

 1. Ek arama ölçütleri kullanmak için >> Gelişmiş‘i tıklatın. Ayrıntılar için bkz. Arama Seçeneklerini Belirleme.

 2. Ara‘yı tıklatın. Sonuç listesi tekrarlar içerir.

 3. Bulunan arama ifadesini vurgulandığı sayfayı görüntülemek için listedeki bir sonucu tıklatın.

Not

Dizin aramada bir de Kök Ayırma seçeneği bulunur. Bu seçenek yalnızca dizin dosyaları aranırken kullanılabilir durumdadır. Aynı köke sahip tüm sözcükleri bulmak için bu seçeneği kullanın. Örneğin, “arayan”, “aranan”, “aranılan” vb. sözcükleri bulmak için “ara” yazın. Joker karakterler (*, ?) bu seçenekle kullanılamaz.

 

Eşleştirme Türü
 

Tam sözcükle veya tümcecikle eşleştir

Boşluklar da dahil, tüm karakter dizesi için Aranan kutusunda belirtilen sırada tam eşleşmeleri arar. Örneğin, “PDF Professional” yazarsanız, sonuç yalnızca her iki sözcüğün de verilen sırada göründüğü “PDF Professional” örneklerini listeler.

Sözcüklerden biriyle eşleştir

Aranan kutusuna yazdığınız sözcüklerden en az birini içeren herhangi bir örneği arar. Örneğin, “hiçbir şey” yazarsanız, sonuç iki sözcükten birinin veya her ikisinde de yer aldığı örnekleri içerir. hiçbir, şey, hiçbir şey ya da şey.

Tüm sözcüklerle eşleştir

Aranan kutusuna yazdığınız tüm sözcükleri içeren örnekleri arar, ancak sözcüklerin aynı sırada olması gerekmez. Örneğin, “hiçbir şey” yazarsanız, sonuç hiçbir şey ya da şey hiçbir örneklerini içerir.

Boole sorgusu

Boole işleçleri kullanarak belirttiğiniz terimleri ya da ifadeleri arar. Boole sorgusu tek bir dosya aranırken değil, yalnızca birden fazla dosya aranırken kullanılabilir durumdadır.

 

Dizin Arama