Dizin Oluşturulmuş PDF Belgelerini Taşıma

Dizin oluşturulmuş PDF belgelerinin bir bölümünü veya tümünü bir ağ sunucusuna, diske veya web sitesine taşımanız gerekebilir. Dizin tanımı, dizin tanımlama dosyası (ZPI) ve dizin oluşturulmuş belgeleri içeren klasörler arasındaki göreli yolları içerir. Dizinin taşıma işleminden sonra da çalışmaya devam etmesi için bu göreli yolların değiştirilmeden kalması gerekir.

ZPI dosyasının ve dizin oluşturulmuş belgeleri içeren klasörlerin aynı klasörde olması en uygunudur, böylece yalnızca bu klasörü taşıyarak göreli yolu koruyabilirsiniz. Aksi durumda, dizin oluşturulmuş belge koleksiyonunu taşıdıktan sonra yeni bir dizin dosyası oluşturmanız gerekebilir.

Özgün ZPI dosyasını kullanmaya devam edebilirsiniz. Önce, dizin oluşturulmuş belgelerinizi hedef konumunuza taşıyın. Daha sonra ZPI dosyasını yeni dizin klasörüne kopyalayın, seçeneklerini düzenleyin ve ardından Katalog iletişim kutusunu kullanarak bir dizin oluşturun. Bkz. Arama Dizini Oluşturma.

Dizin, oluşturulduğu koleksiyonun herhangi bir bölümünden farklı bir sürücüde depolanıyorsa, bu koleksiyon veya dizin taşındığında kullanılamaz. Belge koleksiyonunu başka bir ağ konumuna veya bir CD’ye taşımayı planlıyorsanız, dizini koleksiyon ile aynı yerde oluşturup derleyin.

Dizin Oluşturulmuş PDF Belgelerini Taşıma