PDF Belgelerinden Dizin Oluşturma Hakkında

Dizin, birçok PDF dosyasının içeriğini, kolay arayıp bulmaya elverişli şekilde sıkıştırılmış olarak depolar.

Yeni bir dizin oluşturmak ya da mevcut olanı güncellemek için Belge > Gelişmiş İşleme > Tam Metin Dizinleri Oluştur komutunu kullanın.

Latin karakterlerini veya Asya karakterlerini kullanan dillerde (Çince, Japonca veya Korece) yazılmış PDF belgelerinden dizin oluşturabilirsiniz. Yalnızca belge metnini değil, yer işaretlerini, açıklamaları, ekleri, dijital imzaları, form alanlarını, meta verileri ve diğer özel belge özelliklerini de dizine ekleyebilirsiniz.

Tanımladığınız bir klasör kümesinde tüm PDF dosyalarından oluşan bir dizin dosyası oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce, dizinin depolanacağı klasörü seçersiniz. Dizin oluşturma arka planda devam eder. Zpi uzantılı küçük bir dizin tanımlama dosyası oluşturulur. Bu zpi dosyası, _index sonekiyle birlikte kendisiyle aynı ada sahip olup otomatik olarak oluşturulan bir alt klasörde saklanan dizin dosyalarına başvurur.

Bu arama dizinleri PDF dosyalarına katıştırılmış değildir; diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale getirmek için bunları paylaşımlı bir konuma kaydetmeniz gerekecektir. Tam anlamıyla taşınabilir olacak tek bir belge elde etmek için katıştırılmış dizin oluşturmak üzere farklı bir komut kullanın.
 

Dizin oluşturmaya hazırlanma

Dizini oluşturulacak tüm PDF belgelerini bir veya daha fazla klasörde toplayın. Var olan klasörleri seçmeniz halinde, bunların yalnızca dizinini oluşturmak istediğiniz PDF dosyalarını içerdiğinden emin olun.

PDF dosyalarını dizinleriyle birlikte geçirmeyi planlıyorsanız, bunları tek bir klasöre kaydetmeniz daha iyi olacaktır.

Belge özelliklerini PDF belgelerine ekleyin; böylece bunları arama ölçütü olarak kullanabilirsiniz.

  • İçeriği tanımlayan başlık, konu, yazar, temel URL ve bazı anahtar sözcükleri eklemek için Belge > Belge Özellikleri > Açıklama öğesini kullanın. Özel Tanımlı Alanlar eklemek için Belge Özellikleri > Özel öğesini kullanın.

Notlar

Bir belgedeki hassas bilgileri kaldırmak amacıyla belgede düzeltme işlemi yapmadan önce tam metin dizini oluşturursanız, söz konusu bilgilerin dizinden KALDIRILMAYACAĞINI ve bunların kolayca bulunabileceğini lütfen unutmayın. Düzeltme bittiğinde bu kez belgeyi inceleme işlemine davet edilirsiniz. Teklifi kabul edin ve dizini kaldırın. Düzeltme ve inceleme işlemlerinin belgenin bir kopyası üzerinde yapılmasının daha iyi olacağı düşüncesindeyiz; bu sayede orijinal belgedeki dizini koruyabilirsiniz.

Yüzlerce büyük hacimli PDF dosyasının dizininin oluşturulması sırasında fazlaca zaman ve bilgi işlem kaynağı harcanabilir; en iyisi bunu öğle yemeği sırasında yapmaktır.

 

 

 

PDF Belgelerinden Dizin Oluşturma Hakkında