Tam Metin Dizini Oluşturma

Hazırlıkları yaptıktan sonra, dizin oluşturmaya başlayabilirsiniz.
 

Tam metin dizini oluşturmak için

 1. Belge > Gelişmiş İşlem > Tam Metin Dizinleri Oluştur… seçimini yapın ve sonra Katalog iletişim kutusunda Yeni‘yi tıklatın.

 2. Başlık alanına dizin tanımlama dosya adını yazın.

 3. Açıklama:alanına belgeyi uygun şekilde açıklayabilecek genel sözcükler yazın.

 4. Durdurma Sözcükleri alanına aramalarda ihmal edilmesini istediğiniz sözcükleri ekleyin.

 5. Özel Alan içindeki dizin için özel terimler ekleyin.

 6. Sahip olduğu PDF dosyalarının dizinde içerilmesini istediğiniz klasörü seçmek Dizin İçer öğesinin yanındaki Ekle‘yi tıklatın. Daha fazla klasör eklemek için bu adımı tekrarlayın. PDF dosyalarını daha sonra dizinleriyle birlikte bir sunucu ya da web sitesine taşımayı planlıyorsanız, bunları tek bir klasörde gruplamanız daha iyidir.

 7. Dizin içer listesinde bulunan bir klasörde yuvalanan  alt klasörü seçmek için Dizin Dışla öğesinin yanındaki Ekle‘yi tıklatın. İstediğiniz gibi tekrarlayın. Seçili alt klasörler dizin oluşturma işleminin dışında tutulacaktır.

 8. Oluştur‘u tıklatın sonra dizin dosyası için konum belirtin. Kaydet‘i tıklatın.

Özel sözcükleri hariç tutma

Bir, ve, ile, de, ki ve için gibi yaygın sözcükler dizinleme dışında tutulabilir. Durdurma sözcükleri 128 karaktere kadar olabilir ve büyük küçük harfe duyarlıdır. Bu gibi sözcüklerin hariç tutulması dizini %10 ila %15 daha küçültür, böylece arama verimliliği artacaktır. Ancak, kullanıcılar, durdurma sözcüklerini içeren deyimler kullanarak arama yapamazlar. Dolayısıyla, dizinle birlikte iş arkadaşlarınıza Beni oku dosyası geçirirseniz, hariç tutulan durdurma sözcükleri burada listelenmelidir.
 

Sözcükleri dizinleme dışında tutmak için

 • Belge > Gelişmiş İşlem > Tam Metin Dizinleri Oluştur… seçimini yapın.

 • Durdurma Sözcük düzenleme kutusuna hariç tutulacak sözcüğü yazın ve Ekle‘yi tıklatın. Daha fazla sözcüğü hariç tutmak için gereken şekilde tekrarlayın.

 • Bir sözcüğü Durdurma sözcük listesinden kaldırmak için (yani tekrar dizinleme işlemine dahil etmek için), sözcüğü seçin ve Sil‘i tıklatın.  

Tam Metin Dizini Oluşturma