Belge Derlemesi

Bu görünüm birden çok sayfayı küçültülmüş boyutta görüntüler ve ister tek bir belgenin sayfaları ister belgeler arasında olsun, sayfa işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlar. Bu işlevsellik Gezinti bölmesindeki Sayfalar’ı kullanmaya benzer. Aradaki fark sayfaların statik küçük resimlerle gösterilmesidir; oysa Belge Derleme görünümünde sayfaların yalnızca boyutu küçültülür ve pek çok sayfa düzenleme işlevi kullanılabilir olmaya devam eder.

Tek bir belgeyi derleme
 

Belge Bölmesi’nde geçerli çok sayfalı belgeden minyatür boyutlu bir dizi sayfa yerleştirmek için ve Belge Derlemesi araç çubuğunu görüntülemek için:

 • Görünüm > Belge Derlemesi’ni seçin veya

 • Gezinti Bölmesi > Sayfalar’ı seçin, bir sayfa seçip sayfanın kısayol menüsünden Belge Derlemesi’ni seçin veya

 • Görünüm çubuğunda (sağ altta) Belge DerlemesiaracınıPDF Converter document assembly Belge Derlemesi tıklatın.

İstenen sayfa boyutunu ayarlamak için Yakınlaştırma araçlarını kullanın. Belge Derlemesi Görünümü’nü kapatmak için Görünüm menüsünden veya Görünüm çubuğundan farklı bir görünüm seçin.

  

Belgede sayfaları veya sayfa aralıklarını kopyalamak veya taşımak için:

 • Sayfa taşıma: Bir veya birkaç sayfa seçin. Seçili küçük resimlerden birini sürüklemek için altındaki küçük sayıyı tıklatın. Dikey kırmızı ekleme çubuğu sayfaların taşındığı yeri gösterir. Ayrıca bir veya birkaç sayfayı belgenin başına veya sonuna ya da tanımlanan bir sayfa numarasına taşımak için bu sayfaların kısayol menüsünü de kullanabilirsiniz.

 • Sayfa kopyalama: Bir veya birkaç sayfa seçin. Seçili küçük resimlerden birini sürüklemek için Ctrl tuşunu basılı tutarak resmin altındaki küçük sayıyı tıklatın. Dikey kırmızı ekleme çubuğu sayfaların kopyalandığı yeri gösterir.

Belge Derlemesi görünümüne geçtiğinizde, Belge Derlemesi araç çubuğu kullanılabilir duruma gelir. Başka dosyalardan sayfa eklemek, değiştirmek, sayfaları alıntılamak veya silmek, belgeyi bölmek, üstbilgi ve altbilgi eklemek veya sayfaları yeniden numaralandırmak için bu araç çubuğunu kullanın. Belge > Sayfalar’ı seçin veya bunları ve başka işlemleri sunan bir kısayol menüsü için sayfayı sağ tıklatın.

 • Yeni: Boş sayfa ekleyin. Yeni Sayfalar iletişim kutusuna istenen boş sayfa sayısını yazın, sayfaların boyutunu, yönlendirmesini ve eklenecekleri yeri belirtin, sonra Tamam‘ı tıklatın.

 • Ekle: Aç iletişim kutusunu görüntüleyin, desteklenen türdeki bir veya birkaç dosyaya gidin, bu dosyaları seçin ve ‘ı tıklatın. PDF dosyaları doğrudan eklenir, PDF olmayan dosyalar PDF’e dönüştürülür. Sayfa Ekle iletişim kutusunda Ekle‘yi tıklatarak diğer konumlardan başka kaynak dosyalar ekleyebilirsiniz. Gerekirse, kaynak dosyaları yeniden sıralamak için Yukarı veya Aşağı seçeneklerini tıklatın. Bir dosya seçin ve dosyayı sayfa sayfa görüntülemek için Önizleme‘yi tıklatın. Eklenecek sayfa aralığını seçmek için her seferde tek bir dosya eklemeniz gerekir. Ekleme işlemini gerçekleştirmek için Tamam ‘ı tıklatın.

 • Değiştir: Yukarıda açıklandığı şekilde bir veya daha fazla dosya seçin ve ‘ı tıklatın. Sayfayı Değiştir iletişim kutusunda, özgün belgede değiştirilecek sayfaların aralığını belirtin. Ekle‘yi tıklatarak diğer konumlardan başka değiştirme dosyaları ekleyebilirsiniz. Sayfa ekleme işlemindekiyle aynı düğmeler bulunur. Sayfa değiştirme işlemini gerçekleştirmek için Tamam ‘ı tıklatın.

 • Alıntıla: Sayfaları Alıntıla iletişim kutusunda, alıntılanacak sayfa aralığını seçin. Alıntılama işleminden sonra bu sayfa aralığını özgün belgede silebilir veya koruyabilirsiniz. Tamam‘ı tıklatın.  Alıntılanan sayfaları içeren ve ExtractPage1 olarak adlandırılan yeni bir PDF belgesi ayrı bir pencerede ve Belge Derlemesi görünümünde açılır. Bu belgeyi istediğiniz gibi işleyin ve istediğiniz adda istediğiniz konuma kaydedin.

 • Sil: Sayfa Sil iletişim kutusunda, silinecek sayfa aralığını belirleyin ve Tamam‘ı tıklatın.

 • Kırp: Sayfaları Kırp iletişim kutusunda, kaldırılacak kenar boşluğu boyutlarını ve bu kırpma işleminin uygulanacağı sayfa aralığını belirleyin.

 • Döndür: Sayfaları Döndür iletişim kutusunda, döndürme açısını ve döndürülecek sayfa aralığını belirleyin.

 • Yazdır: Bunu kısayol menüsünden veya Dosya menüsünden seçin. Yazdır iletişim kutusunda ayarları belirleyin, bkz. Belgeleri Yazdırma.

Not

Ekle, Değiştir, Alıntıla, Sil, Kırp, Döndür ve Yazdır işlemlerindeki sayfa aralıkları sürekli olmalıdır.

 

 • Belgeyi Böl: Belgeyi Belgeyi Böl‘de açıklanan şekilde işleyin.

 • Yer İşareti Ekle: Sayfa veya belge için Yer İşaretleri, Adlandırılmış Hedefler‘de açıklandığı şekilde bir bütün olarak yer işareti yapısı oluşturun.

 • Not Ekle: Not‘ta açıklandığı şekilde, herhangi bir sayfaya, hatta sayfaların dışındaki bir bölgeye yapışkan not yerleştirin.

 • Ara: Ara iletişim kutusu‘nda açıklandığı şekilde temel ve gelişmiş arama seçenekleri belirleyin.

 • Sayfaları Yeniden Numarala: Üstbilgi ve altbilgi veya Bates Sayıları aracılığıyla yerleştirilen dinamik sayfa numaralamasına sahip bir belgede, sayfaları yeniden sıralama, sayfa ekleme, değiştirme, alıntılama ve benzeri işlemler sırasında sürekli sayfa numaralandırması bozulur. Doğru numaralandırmayı geri yüklemek için Belge Derlemesi araç çubuğunda bu aracı tıklatın. Bu düğme, yalnızca geçerli belgede otomatik olarak oluşturulan sayfa numaralandırması varsa etkin duruma gelir.

Sayfaların tümüne veya seçili sayfalara üstbilgi ve/veya altbilgi eklemek, olanları güncelleştirmek veya kaldırmak için Belge > Üstbilgi ve Altbilgi’yi veya Belge Derlemesi araç çubuğunda ilgili aracı seçin. Bkz.  Üstbilgiler ve Altbilgiler.

Birkaç belgeyi derleme
 

Ayrı pencerelerde açılan birkaç belgede derleme işlemleri
gerçekleştirebilirsiniz. Belge Derlemesi görünümüne geçmek için Görünüm > Belge Derlemesi’ni seçin veya Görünüm çubuğunda Belge Derlemesi aracını tıklatın, sonra Dosya > Aç’ı seçin ve derlenecek diğer belgelere gidin. Sayfaları veya sayfa aralıklarını birkaç belge arasında kolayca kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz:

 • Sayfa taşıma: Bir veya birkaç sayfa seçin. Seçili küçük resimlerden birini sürüklemek için altındaki küçük sayıyı tıklatın. Başka bir açık pencerede işaretçinizle belgenin üzerine gittiğinizde, dikey bir kırmızı ekleme çubuğu sayfaların taşındığı yeri gösterir.

 • Sayfa kopyalama: Bir veya birkaç sayfa seçin. Seçili küçük resimlerden birini sürüklemek için Ctrl tuşunu basılı tutarak resmin altındaki küçük sayıyı tıklatın. Başka bir açık pencerede işaretçinizle belgenin üzerine gittiğinizde, dikey bir kırmızı ekleme çubuğu sayfaların kopyalandığı yeri gösterir.

Bu belgeler, yukarıda tek bir belge için açıklanan derleme işlemlerinden herhangi biriyle işlenebilir.

Belgeleri birden çok dosyadan derleme

Belge Derlemesi araç çubuğunun sağ ucundaki yeni Sayfa Derlemesi düğmesi bu işlemi kolaylaştırır. Araç çubuğu alanınız doluysa, bu düğmeyi göremeyebilirsiniz; erişebilmek için araç çubuğunu çalışma alanına sürükleyin.

Bu, belge derlemesi için kaynak dosya grubu seçmenize olanak verir; bu dosyaların PDF dosyası olması gerekmez. Açılan her belge ayrı bir sekmede gösterilir. Sayfa küçük resimleri, gereken sayfaları belirlemeniz için her belgeyi görüntülemenizi sağlar. Sayfaları seçin ve sürükleyerek hedef PDF’e bırakın. Gerektiğinde PDF’e dönüştürme işlemi yapılır.

 

Sayfa düzenleme işlemleri

Gezinti bölmesindeki Sayfalar seçeneğiyle yapılamayan bazı sayfa düzenleme işlemleri Belge Derlemesi görünümünde yapılabilir. Bu işlemler şunlardır:

 • Notlara, metin kutularına veya diğer sayfalardaki ya da belgelerdeki belirtme çizgilerine ya da programın dışındaki düzenlenebilir belgelere yapıştırılacak bir seçimi Pano’ya kopyalamak için Metin seç aracını kullanma.

 • Bir seçimi Daktilo aracı imlecine veya Daktilo kutusuna yapıştırmak üzere kopyalamak için Metin seç aracını kullanma. Bu, gerçek PDF metnini bir PDF sayfasından diğerine, hatta başka belgelerde olanlara kopyalayıp yapıştırmanıza olanak verir. Hedef PDF’i kaydettiğinizde, yapıştırılan metin PDF’in parçası haline gelir.

 • Sayfa içeriğini değiştirmek için Touchup Metin veya Touchup Nesne aracını kullanma.

 • Not, metin kutusu, çizim öğeleri eklemek veya metni biçimlendirmek için Açıklamalar araçlarını kullanma.

 • PDF’e metin, ses, film veya 3B nesne eklemek için Gelişmiş araç çubuğundaki araçları kullanma.

 

 

 

 

 

 

Belge Derlemesi