Belgeyi Bölme

Büyük bir belgeyi seçtiğiniz ölçütlere göre daha küçük belgelere bölebilirsiniz. Tanımlanmış sayfaları PDF’ten alıntılayabilirsiniz. Her iki durumda, orijinal PDF belgesi değişmeden kalır. Bölme birimi sayfadır, bu nedenle sayfanın içinde hiçbir yerde bölme noktası belirtilemez. Belgeyi sayfa numaralarıyla böldüğünüzde, belirtilen sayfalar yeni belgelerin ilk sayfaları olur. Metin veya yer işaretleriyle böldüğünüzde, metni veya yer işaretini içeren sayfa yeni belgenin ilk sayfası olur.

Tek sayfalık belgelerde bölme veya alıntılama yapılamaz. Geçerli belgeden veya seçili olandan bölme veya alıntılama yapabilirsiniz.

 

Dosya boyutuna göre yeni bölme ölçütü kullanılabilir. Bölünen her dosya için izin verilen en fazla megabayt sayısını belirtin.
 

Belgeyi bölmek için

  1. Belge > Belgeyi Böl…‘ü seçin. Belgeyi Böl iletişim kutusu görünür.

  2. Bölmek istediğiniz çok sayfalı belgeyi seçin.

  3. Bölme modlarından birini seçin ve gerekli ayarları yapın. Ayrıntı için Belgeyi Böl iletişim kutusuna bakın.

  4. Tamam’ı tıklatın. Klasöre Gözat iletişim kutusu görüntülenir. Sonuç PDF dosyalarını kaydetmek için klasör seçin veya yeni klasör oluşturun.

Sayfaları seçilen moda göre tek dosyaya alıntılamak için aynı yordamı kullanın.

 

Belgeyi Bölme