Alan Aracı

Görünüm sekmesi
 

Ölçü şunları gösterir:

  • Uzaklık: Çokgenin geçerli kenarını çizdiğiniz sırada, çizgi uzunluğunu dinamik olarak gösterir.

  • Açı: X ekseni ile ilişkili ilk çizgi bölümünün açısını gösterir; sonraki çizgi bölümleri için, önceki bölümle göreli açı gösterilir. Döndürme işaretleri veya yönleri göz önüne alınmaz.

  • Alan: Çizim tamamlandığında çokgenin alanı görüntülenir.

İmleç Konumu alanında, geçerli imleç konumunun X ve Y koordinatları, geçerli çizgi bölümünün başlangıç noktasına göreli olarak görüntülenir.  İşaretler göz önüne alınmaz.
 

Ayar sekmesi

  • Dikey Ölçü, çizeceğiniz çizgilerin dikey (X veya Y eksenine göreli olarak dik açılı) olmasını sağlar. Bu seçenek, daha önce çizilmiş çizgileri etkilemez ve çokgenin otomatik olarak son çizilen kenarını göz önüne almaz. Bu seçeneği, bir ölçüm sırasında değiştirebilirsiniz.

  • Birim Ayarları, ölçünüzün ölçeğini ayarlamanıza olanak verir. Uzaklık Aracı iletişim kutusunun altına bakın.  Ayarlanan ölçek değiştirilinceye kadar tüm ölçü araçlarına uygulanır.

  • Yaslama Ayarları alanında, ölçünüzün belgenizdeki noktalara, kenarlara veya yaylara yaslanması gerektiğini belirtebilirsiniz. Yaslama duyarlılığını ve rengini ayarlayın.

İşaretleme sekmesi

  • İşaretleme Kullan: PDF belgenizdeki şu anda yaptığınız ve gelecekte yapacağınız tüm ölçümleri saklamak için bu seçeneği belirleyin; aksi durumda, yeni bir ölçüme başlar başlamaz tüm sonuçlar kaybolur. Metin alanına, imleci şekildeki herhangi bir çizginin üzerine getirdiğinizde açılan bir ek açıklama penceresinde görüntülenecek metni girin.

  • Ölçüm Rengi: Ölçtüğünüz çizgilerin rengini ayarlar.

 

Alan Aracı