Çevre Aracı

Görünüm sekmesi
 

Ölçü şunları gösterir:

  • Uzaklık: Bir dizi çizginin geçerli bölümünü çizdiğiniz sırada,  çizgi uzunluğunu dinamik olarak gösterir.

  • Açı: X ekseni ile ilişkili ilk çizgi bölümünün açısını gösterir; sonraki çizgi bölümleri için, önceki bölümle göreli açı gösterilir. Döndürme işaretleri veya yönleri göz önüne alınmaz.

  • Çevre: Çizgi kümesini çizdiğiniz sırada, çizgi kümesinin toplam uzunluğu dinamik olarak görüntülenir. Açık bir şeklin çizimini tamamlamak için bir kısayol menüsü kullanırsanız, toplam çizgi kümesi uzunluğu gösterilir. Bir çokgen oluşturmak üzere çift tıklatırsanız, çokgenin çevresi gösterilir.

İmleç Konumu altında, geçerli imleç konumunun X ve Y koordinatları, geçerli çizgi bölümünün başlangıç noktasına göreli olarak görüntülenir. İşaretler göz önüne alınmaz.

 

Ayar sekmesi

  • Dikey Ölçü, çizeceğiniz çizgilerin dikey (X veya Y eksenine göreli olarak dik açılı) olmasını sağlar. Bu seçenek, daha önce çizilmiş çizgileri etkilemez ve çokgenin otomatik olarak son çizilen kenarını göz önüne almaz. Bu seçeneği, bir ölçüm sırasında değiştirebilirsiniz.

  • Birim Ayarları, ölçünüzün ölçeğini ayarlamanıza olanak verir. Uzaklık Aracı iletişim kutusunun altına bakın.  Ayarlanan ölçek değiştirilinceye kadar tüm ölçü araçlarına uygulanır.

  • Yaslama Ayarları alanında, ölçünüzün belgenizdeki noktalara, kenarlara veya yaylara yaslanması gerektiğini belirtebilirsiniz. Yaslama duyarlılığını ve rengini ayarlayın.

İşaretleme sekmesi

  • İşaretleme Kullan: PDF belgenizdeki şu anda yaptığınız ve gelecekte yapacağınız tüm ölçümleri saklamak için bu seçeneği belirleyin; aksi durumda, yeni bir ölçüme başlar başlamaz tüm sonuçlar kaybolur. Metin alanına, imleci şekildeki herhangi bir çizginin üzerine getirdiğinizde açılan bir ek açıklama penceresinde görüntülenecek metni girin.

  • Ölçüm Rengi: Ölçtüğünüz çizgilerin rengini ayarlar.

 

Çevre Aracı