Paketleri İşleme

Paket, bir grup başka PDF dosyasını içeren ve onu dağıtım için elverişli bir hale getiren tek bir PDF dosyasıdır. Paketler, PDF Create Assistant kullanılarak ya da PDF Create’in hizmetlerine başvurularak bir posta uygulamasından derlenebilir.

 

Var olan PDF dosyaları doğrudan paketin içine alınabilir; PDF olmayan dosyalar paket derleme işlemi sırasında PDF’e dönüştürülür.

 

Bir PDF paketini açma, işleme ve boşaltma
 

Paketler en son çıkan PDF görüntüleme ya da düzenleme programlarıyla açılabilir, düzenlenebilir ve boşaltılabilir.

Bir PDF dosyasını PDF Professional’da açtığınızda, PDF Portföy Penceresi’nde görüntülenir ve bunu bir portföy olarak daha fazla işleyebilirsiniz. PDF Portföylerindeki ayrıntılara bakın.

Açılışta, kapak sayfası ana pencerede görüntülenir; burada paketlenen dosyaların küçük resimleri sol tarafta yer alır. Dosya içeriğini görmek için bir PDF küçük resmini tıklatın. PDF olmayan dosyalar ek olarak görüntülenir, ancak bir düğme bunu dosya türüyle ilişkilendirilmiş programda açmanıza izin verir. Bir paketi boşaltmak için küçük resmini sağ tıklatın ve Portföyden Dosya Kaydet‘i seçin. PDF olmayan dosyaları açtığınızda uygun görüntüleme programı belirtmeniz gerekebilir.

Portföy araçları, tek tek dosyaları ya da tüm portföyü yazdırmanıza veya aramanıza ya da geçerli dosyayı e-posta ile göndermenize izin verir. Bir paketi açtığınızda Portföyü Düzenle bölmesi görüntülenmez. Görüntülemek için Seçenekler’i tıklatın ve Portföyü Düzenle‘yi seçin. Portföye dosyalar ya da klasörler eklemek için sol alttaki düğmeleri kullanın.

 

Notlar

Paket içinde bir PDF açıldığında buna ekler ilave edebilirsiniz. Ekler orijinal dosya türlerini saklar ve bu yüzden paket içinde bulunurlar.  

Nuance PDF Converter Professional 4 ve daha eski PDF görüntüleyicilerinde/düzenleyicilerinde, dosyalar ek olarak belirtilir.

Paketleri İşleme