PDF Belgelerini Karşılaştırma

Aralarındaki farkları tespit etmek veya onaylanan değişikliklerin gerçekten yapılmış olduğunu doğrulamak için benzer iki PDF belgesini karşılaştırabilirsiniz (örneğin, bir belgenin iki sürümü veya revizyonu). Karşılaştırma sonucu gerekirse kaydedebileceğiniz geçici bir dosyada görüntülenir.
 

Belgeleri karşılaştırmak için

 1. Belge > Belgeleri Karşılaştır… seçimini yapın. Belgeleri Karşılaştır iletişim kutusu belirir.

 2. Eskisi olarak sunulan geçerli etkin açık belgeyi kabul edin veya başka birini seçmek için Gözat… öğesini tıklatın. Aç iletişim kutusu görüntülenir. Revizyon altında, belgenin kullanılabilir tüm revizyonları arasından seçim yapın.

 3. Yenisi olarak sunulan açık belgeyi kabul edin veya başka birini seçmek için Gözat… öğesini tıklatın. Aç iletişim kutusu görüntülenir. Revizyon altında, belgenin kullanılabilir tüm revizyonları arasından seçim yapın.

 4. Karşılaştırma türü seçin: Görsel ve metinsel farklılıkları görüntüle (Görsel) veya Metinsel farklılıkları görüntüle (Metinsel).

 5. Görsel türü için işaretleme rengi ve analiz türü seçin: Tam (daha çok sayıda küçük alan ile birlikte daha yavaş karşılaştırma), Dengeli, veya Genel Bakış (daha az sayıda büyük alan ile daha hızlı karşılaştırma). Metin türü için, işaretleme farklılıklarını dahil edebilirsiniz (yazı tipi adı, boyut, öznitelikler vb.).

 6. Karşılaştırma sonucu için rapor türü seçin: Yan Yana veya Birleşik.

Yan Yana rapor: Öncelikle, karşılaştırma türünü (Görsel veya Metinsel), eski ve yeni belgelerin adlarını ve ya her iki belgenin aynı olduğunu söyleyen bir ileti ya da aşağıdaki gibi özetlenmiş karşılaştırma sonuçları içeren özet sayfası görüntülenir:

Metinsel karşılaştırma için, sözcük sayısı:

 • yeni belgeye eklenen

 • eski belgeden silinen

 • her iki belgede bulunan (eşleşme)

 • yalnızca biçim bakımından farklı olan (belirtildiyse)

Görsel karşılaştırma için:

 • birbirinin aynı olan sayfaların sayısı

 • farklı sayfaların sayısı

 • eklenen ya da silinen sayfaların sayısı (sayfa sayıları farklı olan belgeler için)

Birbirinin aynı olmadığı görülen belgeler için, özet sayfasından sonra iki belgenin sayfaları yan yana, aralarındaki farkları gösteren işaretlerle (örneğin; silinen sözcükler için üstü çizili, eklenen sözcükler için altı çizili, eşleşen sözcükler için kutular, farklılık gösteren grafikler için bulutlar vb.) yer alır. Karşılaştırma amaçları açısından, sayfa sayılarını eşitlemek adına kısa olan belgeye boş sayfalar eklenir.

Birleşik rapor: Belgenin yeni sürümünü gösteren konsolide bir belge oluşturulur. İlk sayfadaki yapışkan not açıklaması, temel olarak, Yan Yana raporun özet sayfasında açıklanan bilgilerin aynısını içerir. Farklılıklar olduğu görülen alanlar işaretlenir. Eski içeriğini görmek için, işaretleme alanı içerisinde El aracı ile üzerine gelin.  

 

Belge bölümlerini karşılaştırmak

Yalnızca belgenin belli bölümlerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Öncelikle, her ikisi için Belgeyi Böl işlemini gerçekleştirin, sonra da sonuç bölmelerini karşılaştırın.

 

Belirli öznitelikleri karşılaştırmak

Görsel karşılaştırma için, notlar, vurgular, işaretlemeler, filigranlar, imzalar vb. gibi belirli öznitelikler “normal” grafik nesneleri olarak kabul edilir ve karşılaştırmaya dahil edilir.

Metinsel karşılaştırma için, metin kutuları içerisindeki metinler, üstbilgi/altbilgi metinleri veya damgalı metinler “normal” metinler olarak kabul edilir ancak ek açıklama metinleri karşılaştırma dışında tutulur.

Notlar

Metin farklılıkları genellikle en iyi şekilde Yan Yana biçiminde görüntülenirken, görsel tabanlı belgeler için Birleşik biçim tercih edilebilir.

Ayrıca, PDF Belgesini Word belgesi ile karşılaştırabilirsiniz.

PDF Belgelerini Karşılaştırma