PDF Okuma

Nuance® RealSpeak™ yerleşik sürümünü kullanarak PDF dosyanızı dinleyebilirsiniz.

 

Varsayılan sesli okuma parametrelerini ayarlamak için

Dili, sesi, ses düzeyini ve hızı belirtmek için ana menüde Düzenle > Tercihler > TTS > Kurulum öğelerini seçin. Burada erişilebilirlik aralığını belgenin tamamı veya yalnızca ilk birkaç sayfa olarak ayarlayabilir ve okuma sırasını tanımlamak için etiket kullanmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.

 

Geçerli sesli okuma parametrelerini ayarlamak için

Ana menüde Belge > Belge Özellikleri > Gelişmiş‘i seçin, okuma sırasını (soldan sağa veya sağdan sola) ve sesli okunacak belgenin dilini belirtin.

 

Metnin sesli okunmasını sağlamak için

Ana menüde Araçlar > PDF’i Oku öğelerini ve sonra açılan menü öğelerinden birini seçin

 • Geçerli Sayfayı Oku,  

 • Belgenin Sonuna Kadar Oku

Okumayı başlattıktan sonra PDF’i Oku araç çubuğu görüntülenir.

 

PDF Converter eng tb readpdf PDF Okuma

 

Bu araç çubuğunda şu denetimler bulunur (soldan sağa):

Durdur – sesli okumayı durdurur

Duraklat – okumayı duraklatır. Duraklatıldığında, düğme Sürdür olarak değişir.

Ö nceki sayfa – önceki sayfanın başına atlar

Ö nceki paragraf – önceki paragrafın başına atlar

S onraki paragraf – sonraki paragrafın başına atlar

S onraki sayfa – sonraki sayfanın başına atlar

 

Bu kayıttan yürütme denetimleri okuma sırasında Araçlar > PDF’i Oku menüsünden de kullanılabilir.

 

Etiket yapısına göre okuma sırası

 

PDF belgelerinizin okunmasını, Araçlar menüsünün altındaki PDF’i Oku komutunu kullanarak sağlayabilirsiniz. Bu tür durumlarda, gerçek okuma sırasını uygulamadaki yerleşik algoritma belirler. Ancak yeni etiket desteği sayesinde uygulama bir alternatif sunmaktadır: PDF belgelerini, etiket yapısı tarafından tanımlanan okuma sırasını izleyerek sesli okuma.

 

Bu özelliği kullanmak için Düzenle > Tercihler > Metin Okuma öğelerini seçin ve ‘Sesli okuma için etiket kullan’ onay kutusunu işaretleyin.

 

Uygulama PDF’i etiket yapısını kullanarak sesli okurken aşağıdaki mekanizmayı kullanır:

 • Metin öğeleri: Diğer Metin özelliği sesli okunur. Bu kullanılamıyorsa, program Geçerli (Şu Anki) Metin özelliğini okur. Bu da kullanılamıyorsa, belirtilen etiketin metin içeriği okunur.

 • Metin olmayan öğeler (örneğin, görüntüler): Bu öğelerde metin içeriği olmadığından, yukarıdaki adımların yalnızca ikisi uygulanabilir: Diğer metin sesli okunur – yoksa, Geçerli Metin okunur. Bu tür PDF öğeleri Word’de uygun ayarlar (Resim Biçimlendir iletişim kutusu, Web sekmesi) kullanılarak Word belgelerinden oluşturulmuşlarsa, içlerinde Diğer metin olacaktır. Yoksa, diğer metinlerinin Özellikler iletişim kutusundaki Etiket sekmesi aracılığıyla el ile belirtilmesi gerekir.

PDF okuma özelliği tarafından özel işlem yapılan belirli etiket türleri vardır. Bu etiket türleri şunlardır:

 • Tablolar: Okuma öncelikle tabloyu tanımlar (sütun ve satır sayısı). Sonra ‘Başlık’ belirtimine sahip tablo başlıkları. Bundan sonra okuma, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sırasını izleyerek hücrelerde dolaşır. Her hücre için önce ilgili hücre içeriği yinelenir, sonra gerçek hücre içeriği sesli okunur.

 • Başlıklar: Her bir başlık okunmadan önce düzeyi tanımlanır.

 • Numaralı veya Madde İşaretli Listeler: Önce liste öğesi sayısı belirtilir, sonra liste öğelerinin kendisi sesli okunur.

 • Form alanları: Sesli okuma etiketleme kullandığında, yalnızca etiketli form alanlarını içerir. Etiketlenmeyen belgelerde, belge içeriğinden sonra tüm form alanları sesli okunur.

 • Ek Açıklamalar: Etiketlenen belgelerde, yalnızca etiketli ek açıklamalar sesli okunur. Etiketlenmeyen belgelerde tüm ek açıklamalar okunur (varsa, form alanlarından sonra).

Bu etiket türleri, Word’de PDF Oluştur menüsünü veya araç çubuğu düğmesini kullanarak oluşturduğunuz etiketli PDF dosyalarında oluşturulur. Üründe yerleşik olan düzen çözümleyicisi bu etiket türlerini algılayamaz.

 

 

Not

Tam ve doğrulanmış bir etiket yapınız varsa, etiket tarafından tanımlanan okuma sırasını kullanmanızı öneririz.

 

Tüm belge metnini bir ses dosyasına kaydetmek için

 1. Araçlar > PDF’i Oku > Dosyaya Oku öğelerini seçin.

 2. Farklı Kaydet iletişim kutusunda dosyanıza bir ad verin ve wav dosya türünü seçin.

 

Jaws® kullanarak sesli okuma

Jaws yazılımı, arabirim öğelerinin metinlerini ve belge içeriğini okumak için en yaygın kullanılan ekran okuyucu uygulamalarından biridir. Makinenizde Jaws yüklüyse, bu PDF Converter Professional sürümü bu yazılımla sıkı bir işbirliği içinde çalışır.

PDF’inizin Jaws ile sesli okunabilmesi, PDF Converter Professional’ın yerleşik, etiket yönlendirmeli belge okuma özelliğine bir alternatiftir. Jaws çalışırken, PDF belgesi PDF Converter Professional’da açılır açılmaz içeriği sesli okunmaya başlar. Bu okuma yöntemi için aşağıdaki klavye kısayolları kullanılabilir:

 • Sol ok: bir önceki sözcüğü oku

 • Sağ ok: bir sonraki sözcüğü oku

 • Yukarı ok: etiket ağacında bir önceki içerik öğesini oku

 • Aşağı ok: etiket ağacında bir sonraki içerik öğesini oku

 • CTRL+YUKARI: bir önceki etiketin içeriğini oku

 • CTRL+AŞAĞI: bir sonraki etiketin içeriğini oku

 • Page Up tuşu: bir önceki sayfanın ilk içerik öğesini oku

 • Page Down tuşu: bir sonraki sayfanın ilk içerik öğesini oku

 • Home tuşu: belgenin ilk içerik öğesini oku

 • End tuşu: belgenin son içerik öğesini oku

 • Escape tuşu: okumayı iptal et

Okuma için PDF belgesinin tümüyle ayrıştırmak istenenden uzun sürebilir. Bir kısımda sesli okunacak metin miktarını denetlemek için Araçlar > PDF’i Oku altındaki Özellikler iletişim kutusunu kullanın: belgenin tümünü veya 1. sayfadan başlayarak belirli bir sayfa sayısı belirtin. Tüm PDF’i seçmeyi tercih ederseniz, okuma 5 sayfalık bölümler halinde ilerler. Bu bölümler arasında dolaşmak için  CTRL+Page Down ve CTRL+Page Up tuş birleşimlerini kullanın.

İpucu

PDF belgesinin yalnızca bir kısmını ses dosyasına kaydetmek için önce Belgeyi Böl‘ü kullanın.

Not

Bu ürün, metni yükleme sırasında seçtiğiniz dilde okuyabilir.

Bilgisayarınızda uygun bir Nuance® RealSpeak™  veya OmniPage sürümü varsa, bu yazılımların sunduğu herhangi bir dili ve sesi seçebilirsiniz.

 

PDF Okuma