PDF ve Word Belgelerini Karşılaştırma

PDF Belgesini Word belgesi ile karşılaştırabilirsiniz. Tipik senaryo şöyledir; PDF bir Word belgesinden oluşturulmuştur ancak Word belgesi daha sonra değiştirilmiştir ve sizin de bu farklılıkları yerleştirmeniz gerekiyor.

PDF dosyası, Word dosyasına dönüştürülmek üzere PDF Converter Assistant’a geçirilir. İki belge arasındaki karşılaştırma Word içinde yapılır, sonuç gerekirse kaydedilebilen  geçici bir dosyada görüntülenir ve görsel karşılaştırmaya veya metinsel karşılaştırmaya olanak sağlar.
 

Belgeleri karşılaştırmak için

  1. Belge > Belgeleri Karşılaştır… seçimini yapın. Belgeleri Karşılaştır iletişim kutusu belirir.

  2. Eskisi olarak sunulan geçerli etkin açık PDF belgesini kabul edin veya Açık iletişim kutusundan yeni birini seçmek için Gözat… öğesini tıklatın. Revizyon altında, belgenin kullanılabilir tüm revizyonları arasından seçim yapın.

  3. Aç iletişim kutusunda, istediğiniz Word belgesini seçmek için Gözat… öğesini tıklatın.

  4. Karşılaştırma sonucu için rapor türü seçin: Yan Yana veya Birleşik (aşağıdaki açıklamalara bakın).

  5. Tamam‘ı tıklatın. PDF biçiminden dönüştürmeyi onaylayın ve PDF Converter Assistant’da Hepsini Dönüştür düğmesini tıklatın. Orijinal PDF dosyasının salt okunur bir kopyası .pdf uzantısı ile Microsoft Word’de görüntülenir.

  6. Gerekiyorsa, Word dosyası için RTF biçiminden dönüştürmeyi onaylayın.

Yan Yana rapor: Eğer varsa farklılıkları görsel olarak kontrol etmek için her iki belgeyi senkronize bir şekilde kaydırın.

Birleşik rapor: Belgenin yeni sürümünü gösteren ve görsel ve metinsel değişikliklere işaret eden konsolide bir geçici belge Word’ün Değişiklikleri İzle modunda oluşturulur. Metin biçimlendirmesindeki değişiklikler farklılık olarak kabul edilmez.

Notlar

Ayrıca, Word belgesini eski ve PDF’i yeni olarak belirleyebilirsiniz.

Bu karşılaştırma türü için, iletişim kutusunun orta bölgesindeki ayarlara erişilemez.

 

Belge bölümlerini karşılaştırmak

PDF, Word belgesinden daha fazla materyal içeriyor olabilir. Yalnızca karşılaştırılacak kısmı diğerlerinden ayırmak için PDF belgesini bölün.

 

Belirli öznitelikleri karşılaştırmak

Görsel karşılaştırma için, notlar, vurgular, biçimlendirmeler, filigranlar, imzalar vb. gibi PDF belgelerindeki belirli öznitelikler “normal” grafik nesneleri olarak kabul edilir ve karşılaştırmaya dahil edilir.

Metinsel karşılaştırma için, PDF belgelerindeki metin kutuları içerisindeki metinler,üstbilgi/altbilgi metinleri veya damgalı metinler “normal” metinler olarak kabul edilir ancak ek açıklama metinleri karşılaştırma dışında tutulur.

Not

Ayrıca, iki PDF belgesini de karşılaştırabilirsiniz.

PDF ve Word Belgelerini Karşılaştırma