JavaScript Kullanma

PDF dosyalarınıza özel JavaScript eylemleri ekleyebilirsiniz.

Belge  > JavaScript‘i tıklatın ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 

PDF belge olaylarına JavaScript eylemleri eklemek için

 1. Belge Eylemlerini Ayarla‘yı seçin.

 2. Soldaki pencerede Belge olayını seçin.

 3. Düzenle düğmesini tıklatın.

 4. JavaScript Editörü metin penceresine JavaScript kodunuzu yazın.

 5. Bildirilen sözdizimi hatalarını düzeltin ve yeniden Tamam’ı tıklatın.

 6. Tamam’ı tıklatın.

Komut dosyanızı doğrudan düzenlemek için

 1. JavaScript Konsolu‘nu seçin.

 2. Komut dosyanızı derleyin.

Özel komut dosyaları oluşturmak için

 1. Belgedeki JavaScript’ler‘i seçin.

 2. Ekle‘yi tıklatın.

 3. Komut dosyanıza tanımlayıcı bir ad verin ve Tamam’ı tıklatın.

 4. Düzenle‘yi tıklatın ve komut dosyanızı derleyin. Bittiğinde, Tamam’ı tıklatın.

 5. Tamamlamak için Kapat‘ı tıklatın.

Komut dosyanız doğruysa ve PDF sürümünüz tarafından destekleniyorsa, ayarlanan olay, belirtilen eylemi yürütür.

 

Örnek

Yeni kaydettiğiniz PDF’i e-postayla gönderme:

 1. Belge Eylemlerini Ayarla iletişim kutusunda, Belgenin Kaydedilmesi Tamamlandı seçeneğini belirleyin.

 2. Düzenle‘yi tıklatın.

 3. Aşağıdaki komut dosyasını yazın: this.mailDoc(true);

 4. Tamam’ı tıklatın.

PDF başarıyla kaydedildikten sonra, PDF’iniz iliştirilmiş olarak yeni ve boş bir e-posta iletisi açılır.

JavaScript Kullanma