Metni Touchup Metin Aracıyla Düzenleme

PDF Converter touchuptext Metni Touchup Metin Aracıyla Düzenleme Touchup Metin aracı, öznitelik, yazı tipi, boyut, dolgu rengi ve benzeri özelliklerde yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde PDF belgesinde küçük düzeltmeler yapmanıza olanak verir. PDF belgesi düzenleme engellenerek güvenli hale getirildiyse, Touchup Metin aracı yazardan izin alınmadan kullanılamaz. Bkz. Dijital Kimlik Ayarları.

Metni ve özellikleri, ancak ilgili yazı tipleri sisteminizde varsa veya belgeye katıştırılmışsa değiştirebilirsiniz. Bkz. Yazı Tiplerini Katıştırma.

Birden çok metin satırında bile sınırlı metin düzenlemeleri yapın.

Notlar

PDF biçimi büyük ölçekli metin düzenlemesine değil daha çok belge değişimine, dağıtımına ve yayımına yönelik olduğundan, düzenleme en düşük düzeyde tutulmalıdır.  

Özgün yazı tipinin yalnızca bir alt kümesinin katıştırıldığı durumlarda metin düzenleme başarılı olamayabilir.

 

Touchup Metin aracı form alanlarında kullanılamaz.

Touchup Metin aracını kullanmak belgenin yeniden akışlarının biçimini değiştirebilir veya belgenin görme güçlüğü olanlar için daha az erişilebilir olmasına neden olabilir.

 

Metni Touchup Metin aracıyla düzenlemek için

 1. Araçlar > Touchup > Touchup Metin aracını seçin veya Standart Araç Çubuğu‘nda Touchup Metin aracını tıklatın.

 2. Düzenlemek istediğiniz metni tıklatın. Düzenleme eylemlerinin yapılabileceği metin bölgesi bir sınırlayıcı kutuyla belirtilir.

 3. Sınırlayıcı kutunun içindeki metnin tümünü seçmek için Düzenle > Tümünü Seç‘i belirleyin veya kutudaki karakterleri, sözcükleri veya birkaç satırı seçmek için imleci sürükleyin.

 4. Metni düzenlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili metnin yerine geçecek yeni metni yazın.

  • TouchUp Özellikleri iletişim kutusundaki özelliklere ulaşmanızı sağlayacak kısayol menüsü için metni sağ tıklatın.

  • Metni kaldırmak için Düzenle > Sil‘i seçin veya Sil tuşuna basın.

  • Seçili metni Pano’ya kopyalamak için > Kopyala‘yı seçin.

 1. Yapılan seçimden vazgeçip baştan başlamak için seçimin dışında bir yeri tıklatın.

Etiket verilerini Touchup Metin aracıyla düzenlemek için

Bu, yalnızca içinde zaten etiket olan PDF dosyalarında çalışır.

 1. Araçlar > Touchup > Touchup Metin aracını seçin veya Standart Araç Çubuğu‘nda PDF Converter touchuptext Metni Touchup Metin Aracıyla Düzenleme Touchup Metin aracını tıklatın.

 2. Düzenlemek istediğiniz metni tıklatın. Düzenleme eylemlerinin yapılabileceği metin bölgesi bir sınırlayıcı kutuyla belirtilir.

 3. Kısayol menüsü için sağ tıklatın ve TouchUp Özellikleri iletişim kutusunun İçerik ve Etiket bölmelerini kullanın.

 4. Diğer ve Genişleme metni de dahil, etiket verilerinde değişiklik yapın. Ekran okuyucu programlara yardımcı olmak için bir dil belirleyin.

PDF sayfasındaki boş bir bölgeye yeni metin eklemek için Daktilo aracını veya Daktilo Kutusu aracını kullanın. Metin, Metin Kutusu aracı kullanılarak ek açıklama olarak eklenebilir.

 

Metni Touchup Metin Aracıyla Düzenleme