Sayfa İçeriğini Düzenleme

Şunları yapabilirsiniz:

Metin Seçme

Metin bloğu seçmek için PDF Converter selecttext Sayfa İçeriğini Düzenleme  Metin Seç aracını tıklatın. Sonra seçilen metni kopyalayabilirsiniz. Kısayol menüsü görüntülemek için sağ tıklatın. Şimdi metni vurgulayabilir veya altını çizebilir, üzeri çizilmiş olarak gösterebilir, metin ekleme veya değiştirme noktalarını işaretleyebilir, köprü veya not ekleyebilir, metni yer işaretine dönüştürebilir veya seçimdeki ilk sözcüğü arayabilirsiniz.
 

Görüntü Seçme

Görüntü olarak kopyalanacak bir sayfa alanı seçmek veya alan için bir köprü oluşturmak için PDF Converter selectarea Sayfa İçeriğini Düzenleme Alan Seç aracını tıklatın.

 

Metin veya Görüntü Kopyalama ve Yapıştırma

 

Seçilen metni veya görüntüyü kopyalamak için Düzen menüsünden veya kısayol menüsünden Kopyala‘yı seçin.

Metni yapıştırmak için başka bir uygulamadaki açık bir belgede (örneğin Office belgesi) Yapıştır‘ı seçin.

 

Notlar

PDF belgesi kopyalamaya karşı parolayla korunuyorsa, Kes, Kopyala ve Yapıştır komutları kullanılamayabilir.

Kopyalanan metin açıklamalara da yapıştırılabilir.

PDF belgesinden kopyalanan metinde, metni alan bilgisayarda olmayan yazı tipleri varsa, yazı tipinin yerine başka bir yazı tipi koyulur.

 

Küçük Resim Ekleme

 

Küçük resim eklemek, yeniden adlandırmak veya silmek için Düzenleyici‘deki Küçük Resim bölmesini kullanın. Hem önceden tanımlanan, hem de özel olarak oluşturulan küçük resim ekleyebilirsiniz. Küçük resim kategoriler içinde gruplanır.
 

Touchup Nesne aracını kullanarak belgenize görüntü dosyaları ekleyebilir, sonra bunu kopyalayabilir, kaydedebilir ve saydamlık efekti ekleyebilirsiniz. jpg, bmp, gif ve benzeri biçimler dahil olacak şekilde, en popüler görüntü biçimleri desteklenir.
 

Görüntü dosyası eklemek için

  1. Araçlar > Touchup > Touchup Nesne aracını seçin veya Standart Araç Çubuğu‘nda PDF Converter touchupobject Sayfa İçeriğini Düzenleme Touchup Nesne aracını tıklatın.

  2. Belgeyi sağ tıklatın ve Görüntü Yerleştir‘i seçin. Tarayıcıdan bir görüntü seçin ve Tamam’ı tıklatın.

  3. Görüntü sayfanın ortasına yerleştirilir. Görüntüyü taşımak için Touchup Nesne aracını kullanın.

Touchup Araçlarını Kullanma

 

PDF Professional’da, belge metninde, görüntülerinde ve diğer nesnelerinde son anda sınırlı düzeltmeler yapmanıza olanak veren PDF Converter touchuptext Sayfa İçeriğini Düzenleme Touchup Metin aracı ve PDF Converter touchupobject Sayfa İçeriğini Düzenleme Touchup Nesne aracı bulunur. Resim dosyaları ve saydamlık efektleri eklemek için de Touchup Nesne aracını kullanın.

Araçlar > Touchup’ı seçtikten sonra Touchup Metin  aracını veya Touchup Nesne aracını seçin ya da istenen aracın etkili olması için Standart Araç Çubuğu‘nda ilgili aracın düğmesini tıklatın.

 

Nesneleri Touchup Nesne Aracı Kullanarak Düzenleme

 

Ana Araç Çubuğu’ndaki PDF Converter touchupobject Sayfa İçeriğini Düzenleme aracını kullanarak bir nesne seçin veya Araçlar > Touchup > Touchup Nesne aracını seçtikten sonra

  • nesneyi yeni bir konuma taşımak için PDF Converter cursor arrow Sayfa İçeriğini Düzenleme imlecini sürükleyin

  • nesneyi yeniden boyutlandırmak için ölçek tutamaçlarını (kırmızı daireler) sürükleyin

  • nesneyi döndürmek için PDF Converter cursor rotate Sayfa İçeriğini Düzenleme imlecini sürükleyin. Döndürme imleci şeklini almak için nesnenin üstündeki kırmızı daireyi tıklatın. İmleci istenen yönde sürükleyin. Sürüklerken imlecin şekli yeniden değişir. Nesneyi döndürmek için kısayol menüsünü de kullanabilirsiniz.

Birden çok nesne seçin, sonra kısayol menüsünü kullanarak

  • nesneleri Gruplayın veya Gruplarını Çözün ya da

  • En Üste Getir veya Arkaya Gönder komutlarını kullanarak nesneleri yeniden sıralayın.

Daktilo aracını ve Daktilo Kutusu aracını kullanarak metin ekleme
 

PDF sayfasındaki uygun bir bölgeye metin eklemek için, Gelişmiş araç çubuğu‘ndaki PDF Converter button typewriter Sayfa İçeriğini DüzenlemeDaktilo aracını veya PDF Converter button typewriter box Sayfa İçeriğini Düzenleme Daktilo Kutusu aracını kullanın. Daktilo aracı metni doğrudan imleç konumuna girer. Daktilo Kutusu aracı metni taşınabilir bir kutuya koyar. PDF kaydedildiğinde, Metin Kutusu aracı ile ek açıklamalar olarak girilen metinlerin aksine, girilen metinler seçilebilen nesneler haline gelir. PDF kaydedilinceye kadar girilen metin üzerinde yazım denetimi çalıştırılabilir.

 

Daktilo metniyle Metin Kutusu metninin karşılaştırması için bkz. Metin Kutusu.

Sayfa İçeriğini Düzenleme