Sayfa İşlemleri

Aşağıdaki sayfa işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz:

 • ekleme

 • silme

 • kırpma

 • kopyalama

 • taşıma

 • döndürme

 • alıntılama

Sayfa işlemleri için Sayfalar bölmesini kullanabilirsiniz. Belgenizi açın ve Sayfalar bölmesini görüntüleyin.

 

Sayfa ekleme

Açık PDF belgenize hem yeni boş sayfalar hem de var olan PDF sayfalarını ekleyebilirsiniz.
 

Var olan sayfaları eklemek için

 1. Kısayol menüsünden, Seçenekler menüsünden veya Belge > Sayfalar menüsünden Ekle‘yi seçin.

 2. Aç iletişim kutusundan bir PDF dosyası seçip ‘ı tıklatın.

 3. Sayfa Ekle iletişim kutusundan tüm sayfaları, bir sayfa aralığını veya belirtilen sayfaları seçin ve bir konum belirtin. Ardından, Tamam’ı tıklatın.

Boş sayfa eklemek için

 1. Kısayol menüsünden, Seçenekler menüsünden veya Belge > Sayfalar menüsünden Yeni‘yi seçin.

 2. Yeni Sayfalar iletişim kutusundan boyut, yön ve konum seçeneklerini belirleyin. Eklemek istediğiniz boş sayfa sayısını tanımlayın. Ardından, Tamam’ı tıklatın.

Sayfa silme

 1. Kısayol menüsünden, Seçenekler menüsünden veya Belge > Sayfalar menüsünden Sil‘i seçin.

 2. Sayfa Sil iletişim kutusundan geçerli sayfayı, bir sayfa aralığını veya belirtilen sayfaları seçin.

Silme işlemi geri alınamaz.

PDF belgesinde en az bir sayfa kalmalıdır, tüm sayfaları silmenize izin verilmez.
 

Sayfa kırpma

 

Kırpma özelliğiyle, görünür sayfa alanını denetleyebilirsiniz. Dosya boyutu azalmaz.

 1. Standart araç çubuğundaki PDF Converter crop Sayfa İşlemleri Kırp düğmesini tıklatın ya da kısayol menüsünden, Seçenekler menüsünden veya Belge > Sayfalar menüsünden Kırp‘ı seçin.
   

 2. Sayfaları Kırp iletişim kutusunda, ilgili seçenekleri belirleyin. Ardından, Tamam’ı tıklatın.

  Örneğin, PDF’e dönüştürülmüş sunu slaytlarını kırpmak için Beyaz Kenar Boşluklarını Kaldır seçeneğini kullanın. Geçerli sayfayı, seçili sayfaları veya tüm belgeyi kırpma seçeneklerinden birini belirleyin.
   

Sonuç hoşunuza gitmezse, Düzen araç çubuğundaki PDF Converter undo Sayfa İşlemleri Geri Al düğmesini kullanın.

 

Sayfa kopyalama veya taşıma

 • Sayfaları belge içinde kopyalamak için, Ctrl tuşunu basılı tutarak sayfa küçük resimlerini yeni bir konuma sürükleyin.

 • Sayfaları belgeler arasında kopyalamak için, sayfa küçük resimlerini yeni bir konuma sürükleyin.

 • Sayfaları belge içinde taşımak için, sayfa küçük resimlerini yeni bir konuma sürükleyin.

 • Sayfaları belgeler arasında taşımak için, Ctrl tuşunu basılı tutarak sayfa küçük resimlerini sürükleyin.

Sayfaları kopyalıyorsanız, küçük resimleri sürüklediğiniz sırada artı işaretinin göründüğünden emin olun.

 

İpucu

Sayfaları belgeler arasında kopyalamak ya da taşımak için, birden çok belgeyi Sayfalar bölmeleri açık olarak aynı anda görüntülemek üzere Pencere > Döşe komutunu kullanın.

 

Sayfaları Döndürme

 

Sayfaları saat yönünde ya da saat yönünün tersine 90 derece veya 180 derece döndürebilirsiniz.

 1. Kısayol menüsünden, Seçenekler menüsünden veya Belge > Sayfalar menüsünden Döndür‘ü seçin.

 2. Döndürme Açısı’nı ve sayfa aralığını seçin.

 3. Bu döndürme işlemi, belgeyi kaydettiğinizde kalıcı hale gelir.

Not

Bu komut, sayfayı döndürülmüş şekliyle geçici olarak görüntüleyen Görünüm > Görünümü Saat > Yönünde veya Saatin Tersi Yönde Döndür komutundan farklıdır.

PDF sayfasındaki nesneleri bir kısayol menüsü kullanarak 45 derecelik adımlarla döndürebilir veya nesne tutamacı yardımıyla dilediğiniz açıyla döndürebilirsiniz. Bkz. Touchup Nesne Aracı.

 

Sayfaları Alıntılama

PDF belgesindeki bir ya da daha fazla sayfayı alıntılayabilirsiniz.

 1. Kısayol menüsünden, Seçenekler menüsünden veya Belge > Sayfalar menüsünden Alıntıla‘yı seçip Sayfaları Alıntıla iletişim kutusunu açın.

 2. Sayfaları Alıntıla iletişim kutusunda, alıntılanacak sayfayı veya sayfa aralığını seçin. Geçerli Sayfa, Aralık veya Seçilen seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
  Seçili sayfaları alıntılamak için, bu iletişim kutusunu açmadan önce Sayfalar bölmesinden gerekli sayfa küçük resimlerini seçin.

 3. İsteğe bağlı olarak, bu alıntılanmış sayfaların özgün belgenizde bulunması artık gerekmiyorsa Alıntıladıktan Sonra Sil seçeneğini belirleyin. Belgeden silinirler.

Notlar

Korumalı bir PDF dosyasındaki sayfaları alıntılayamayabilirsiniz. Belgenin güvenlik ayarlarını görmek için Belge > Belge Özellikleri > Güvenlik seçeneğini belirleyin.

Belge > Belgeyi Böl‘ü kullanarak da sayfaları alıntılayabilirsiniz. Böylece, alıntılanacak sayfaları tanımlamak için sayfa aralığının yanı sıra metin araması, yer işareti veya yer işareti düzeyi de kullanabilirsiniz.

Notlar

Bates damgası içeren bir PDF belgesine sayfa eklerseniz, yeni sayfaya uygulanmaz. Sayfa silerseniz, Bates damgası bundan sonra ardışık olmaz. Sayfaları kırparken Bates damgalarını kaldırmamaya dikkat edin.

Sayfa ve düzenleme işlemleri, Görünüm menüsünden Belge Derlemesi seçilerek de gerçekleştirilebilir. Sayfalar bölmesinde sayfalar küçük resim (minyatür statik resimler) olarak görüntülenir; ancak Belge Derlemesi görünümünde, daha fazla düzenleme alanı sağlamak üzere bir dizi sayfa daha küçük boyutlu olarak görüntülenir.

Sayfa İşlemleri