Üstbilgi ve Altbilgiler

Bir ya da daha fazla PDF belgesindeki PDF sayfalarınızın üst ya da alt kısmında görünmesi için metin biçiminde bilgi ekleyebilirsiniz. Üst alandaki metin üstbilgi, alt alandaki metin altbilgidir. Metin sağa veya sola hizalanabilir ya da ortalanabilir ve sizin belirleyebileceğiniz bir yazı tipi, stil ve renkte görünür. Belirli sayfalarda üstbilgi ya da altbilgi olmaması için bir sayfa aralığı uygulanabilir. Metin, kullanıcı tanımlı ya da sayfa numarası, tarih, yazar, başlık vb. gibi önceden tanımlı olabilir.

Üstbilgi ve/veya altbilgi yerleştirmek için:

  • Belge> Üstbilgi ve Altbilgi‘yi seçin ya da şunu yapın:
  • Belge Derleme görünümünde, Belge Derleme araç çubuğundaki Üstbilgi ve Altbilgi aracını tıklatın

Daha sonra açılan menüden üstbilgi ve/veya altbilgi Ekle, Güncelle ya da Çıkar’ı seçin:

  • Üstbilgi ve Altbilgi Ekle: Üstbilgi ve Altbilgi Ekle iletişim kutusunda, üstbilgilere ve/veya altbilgilere yönelik görünümü, içeriği ve sayfa aralığını belirleyin. Tarih, Sayfa Numarası gibi makrolar ya da üstbilgi ve altbilgi içindeki farklı alanları doldurmak için Yazar, Oluşturma Tarihi vb. gibi belgeye özgü veriler ekleyin. Her sayfada üstbilgi ve/veya altbilginin sığacağı yeterli boş alan bulunduğundan emin olmak için işlemlerinizi önizleme alanında adım adım izleyin. Gerekirse kenar boşluğu ayarlarını değiştirin. Geçerli ayarları yeniden kullanılabilir bir desen olarak kaydetmek isterseniz, Düzenler alanında Oluştur‘u tıklatın. Bu ayarları geçerli PDF’e uygulamak için Tamam’ı ya da üstbilgi veya altbilgiyi kullanacak daha fazla PDF seçmek için Çoklu Uygula’yı tıklatın.

  • Üstbilgiyi ve Altbilgiyi Güncelleştir: Bunu seçerek PDF Professional’ın o anda geçerli olan değerleri (örn. tarih ve saat) üstbilgi ya da altbilginin farklı alanlarına yerleştirmesini veya bunu belgenizde şu tür değişiklikler gerçekleştikten sonra yapmasını sağlayın: sayfa eklenmesi, alıntılanması, değiştirilmesi vb. Altbilgi ve Üstbilgi Ekle iletişim kutusunda altbilgi ve/veya üstbilgi için geçerli ayarları değiştirin. Oluştur‘u tıklatarak yeni ayarları başka bir adla kaydedin. Böyle güncelleştirmeler yalnızca geçerli belgeye uygulanır.

  • Üstbilgi ve Altbilgiyi Kaldır: Onay işleminden sonra üstbilgi ve altbilgiler belgeden kaldırılır.

Notlar

Ayarlarınızı yeniden kullanılabilir bir düzene kaydetmek isterseniz, Tamam’ı ya da Çoklu Uygula’yı tıklatmadan önce Oluştur’u tıklatmalısınız.

PDF Professional diğer uygulamalar tarafından oluşturulan üstbilgi ve altbilgileri tanıyıp yönetemeyebilir.  

Üstbilgi ve altbilgiler metin türünde nesneler oldukları için, Bul, Karşılaştır, Böl vb. işlemlerde tamamen ya da kısmen öznitelik olarak kullanılabilir.

PDF Professional Enterprise kullanılıyorsa, Bates Numarası da, bir düzene kaydedildiyse Üstbilgi ve Altbilgi Ekle işlemi tarafından eklenebilir. Bu iletişim kutusuna bir Bates Numaralandırması komutundan erişildiğinde, Bates Numarası varsayılan makro olur. Bates numarası içeren bir üstbilgi/altbilgi yukarıda açıklanan şekilde de güncelleştirilebilir, ancak kaldırılamaz.

 

Üstbilgi ve Altbilgiler