Yer İşaretleri, Adlandırılmış Hedefler

Yer işaretleri ile, PDF’niz için, çoğu zaman bir kitabı okurken yaptığınız gibi ilginizi çeken yerleri işaretleyebilir veya kolayca görebileceğiniz bir yapı oluşturabilirsiniz.
 

Yer işaretleri oluşturmak

 1. Yer İşaretleri bölmesini görüntüleyin.

 2. Bölmenin üst kısmındaki PDF Converter bookmark new Yer İşaretleri ve Adlandırılmış Hedefler Yeni Yer İşareti düğmesini tıklatın.

 3. Buna benzersiz bir ad verin.

Yer işaretlerini içe aktarmak

 • PDF oluşturma sırasında Word belgelerinden aktarılacak yer işaretlerini belirleyin.

 • Birden çok giriş belgesinden Tek PDF dosyası oluştururken otomatik olarak üretilecek yer işaretlerini belirleyin; her bir giriş dosyası adı bir yer işareti haline gelir.

 • PowerPoint‘ten PDF oluştururken (her slayttan bir tane) veya Excel‘deki çalışma kitabının tamamı PDF kaynağı olduğunda (her çalışma sayfası bir yer işareti, çalışma sayfası adlarını kullanarak) otomatik olarak üretilecek yer işaretlerini belirleyin.

PDF metnini yer işareti haline getirmek

 1. Standart araç çubuğundaki PDF Converter selecttext Yer İşaretleri ve Adlandırılmış Hedefler Metin seç aracı ile başlığı ya da kısa metni seçin.

 2. Ctrl B tuşuna basın.

 3. Yer İşaretleri bölmesi açılır ve seçili metin yeri işareti olarak görünür

ya da
 

Yer İşaretleri bölmesi zaten açıksa, geçerli yer işareti seçiminin altında yeni yer işareti görünür.
 

Yer işaretinin nereyi göstereceğini belirlemek

 1. Yer işaretini seçin.

 2. Geçerli belgedeki ya da açık olan bir başka PDF’deki hedef sayfaya taşıyın.

 3. İsteğe bağlı olarak, PDF Converter selecttext Yer İşaretleri ve Adlandırılmış Hedefler Metin Seç veya PDF Converter selectarea Yer İşaretleri ve Adlandırılmış Hedefler Alan Seç araçları ile sayfadaki bir konumu işaretleyin.

 4. Bölmenin üst kısmındaki PDF Converter set destination Yer İşaretleri ve Adlandırılmış Hedefler Hedef Ayarla düğmesini tıklatın.

                      ya da
 

Yer işaretini sağ tıklatın ve Hedef Ayarla‘yı seçin.
 

Adlandırılmış hedef belirlemek için

 1. Gezinti bölmesinde Hedefleri görüntüleyin ve bazı hedefleri adlandırın.

 2. Yer İşaretleri bölmesini görüntüleyin, bir yer işaretini sağ tıklatın ve Özellikler seçimini yapın.

 3. Varsayılan eylem ‘Sayfa görünümüne git’ şeklindedir.

 4. Düzenle‘yi tıklatın ve Adlandırılmış Hedef Kullan seçimini yapın.

 5. Gözat‘ı tıklatarak hedef seçin ve Tamam’ı tıklatın.

Diğer eylemleri bir yer işareti ile bağlantılandırabilirsiniz. Bkz. Eylemler Hakkında.

 

Yer işaretini silmek

 1. Yer işaretini seçin.

 2. PDF Converter bookmark delete Yer İşaretleri ve Adlandırılmış Hedefler Yer İşaretini Sil düğmesini tıklatın

                      ya da
 

Yer işaretini sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Yer İşaretlerini Sil seçimini yapın.

Not

Birden çok düzey yapısı içerisindeki bir yer işaretinin silinmesi tüm alt düzey yer işaretlerinin de silinmesi anlamına gelir.

 

Yer işareti görünüm ve davranışını özelleştirmek

 1. Yer işaretini seçin.

 2. Seçenekler düğmesinin yanındaki açılan menüden Özellikler‘i seçin

                      ya da
 

Sağ tıklatın ve Özellikleri‘i seçin.

 1.  Yer İşareti Özellikleri bölmesinde metin stili ve renk gibi öznitelikleri ayarlayın.

 2. Eylemler bölmesinde eylemleri ayarlayın. Varsayılan eylem tanımlı bir sayfaya gitmektir ama diğerlerini de seçebilirsiniz. Birden çok eylem de mümkündür ve eylem sırasını tanımlayabilirsiniz.

 3. Bittiğinde, Kapat‘ı tıklatın.

Geçerli görünümü varsayılan olarak ayarlamak için, açılan Seçenekler listesinden veya yer işareti kısayol menüsünden komut seçin.
 

Yer işaretleri, farklı düzey başlıklarını yansıtmak üzere birden çok düzeyli bir yapıda düzenlenebilir.
 

İkinci düzey yer işareti oluşturmak

 1. Üst düzey yer işareti oluşturun.

 2. Bunu altında, ikinci düzeye taşımak istediğiniz yer işaretini seçin.

 3. Bu yer işaretini sağ tıklatın.

 4. Kes  (Kes yer işareti görünmez) seçimini yapın.

 5. Üst düzey yer işaretini sağ tıklatın.

 6. Kısayol menüsünden Seçili Yer İşaretinin altında Yapıştır‘ı seçin.

Kesme yer işaretini yukarıda yer alan hiyerarşideki ile aynı düzeye koymak için Seçili Yer İşaretinden sonra yapıştır seçimini yapın. Birden çok düzeyli yer işaretleri kümesi oluşturmak için bu prosedürü tekrarlayın.

Genel yer işareti tercihlerini belirlemek için, Seçenekler altından Tercih komutunu kullanın ve  Geçerli Yer İşaretini Vurgula, Kullandıktan Sonra Gizle, Uzun Yer İşaretlerini Kaldır ve Metin Boyutu seçimini yapın.

 

Not

Yer işaretlerinizden İçindekiler Tablosu oluşturabilirsiniz.

 

Yer İşaretleri ve Adlandırılmış Hedefler