Görüntüleme Seçenekleri

PDF belgelerini görüntülemek için, denetimleri gizleyerek temiz bir çalışma alanı elde edebilirsiniz.

 • Yalnızca menü çubuğunu ve Gezinti Bölmesini tutmak için F8‘e basın.

 • Menü çubuğunu gizlemek ve Belge Bölmesini genişletmek için F9‘a basın.

 • Belgenin ve program penceresinin görünümünü özelleştirmek için Belge > Belge Özellikleri > İlk Görünüm seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için Belge Özellikleri‘ne bakın.

Çıkmak veya geri yüklemek için ilişkili eylemi tekrar gerçekleştirin.

 

Tam Ekran görünüm ile görüntülemek için

 • Tam Ekran’a geçmek için Görünüm > Tam Ekran seçeneğini belirleyin, veya Ctrl+L tuş bileşimine basın, ya da Görünüm çubuğunda PDF Converter button full screen mode Görüntüleme Seçenekleri Tam Ekran Modu düğmesini tıklatın.  

 • Belgede hareket etmek için PageDown,  PageUp,  Ctrl + End ve Ctrl + Home tuş bileşimlerini kullanın.

 • Tam Ekran görünümünden çıkmak için Ctrl+L tuş bileşimine basın.

Tam Ekranda tüm denetimler gizlidir, bu özellik genellikle sunumlar için kullanılır. İşaretçi etkin kalır, bu sayede bağlantıları tıklatabilir veya notları açabilirsiniz. Büyütme, yazdırma ve arama vb. gibi çeşitli komutlar için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Düzenle > Tercihler > Genel > Tam Ekran altında tercihleri ayarlayın.
 

Kılavuz ekran

 

Kılavuzlar sayfa düzenini toparlamanıza yardımcı olur.
 

Kılavuzları kullanmak için

 • Görünüm > Kılavuz seçeneğini belirleyin veya Ctrl + U klavye kısayolunu kullanarak belge sayfasında kılavuzları gösterin.

 • Nesnelerin Nesne Seç aracı ile seçilip en yakındaki kılavuz çizgileriyle hizalanmak üzere taşınmasını sağlamak için Görünüm > Kılavuza Uydur seçeneğini belirleyin veya Shift + Ctrl + U klavye kısayolunu kullanın.  

 • Genel Tercihler altında Kılavuz özelliklerini tanımlayın.

Kılavuzları gizlemek veya kılavuza uydurmayı kapatmak için

 • Görünüm > Kılavuz seçeneğini belirleyin veya tekrar Ctrl + U tuş bileşimini kullanın.

 • Görünüm > Kılavuza Uydur seçeneğini belirleyin veya tekrar Shift+ Ctrl + U tuş bileşimini kullanın.

 

 

Görüntüleme Seçenekleri