PDF Belgesi İçin İlk Görünümü Ayarlama

PDF belgesi için belge açıldığında nasıl görüntüleneceğini belirleyen özel bir ilk görünüm ayarlayabilirsiniz.

Belge menüsünden Belge Özellikleri iletişim kutusunu açın, İlk Görünüm sekmesini tıklatın ve  aşağıdakileri yapın:
 

Belge

  • Sayfaların nasıl görüntüleneceğini tanımlayın: yalnızca sayfaları görüntüleme veya Gezinti Bölmesi ile görüntüleme (Yer İşaretleri Bölmesi, Sayfalar Bölmesi veya Ekler Bölmesi).

  • Varsayılan sayfa düzeninin veya belirli bir düzenin gösterilmesini seçin. (Tek Sayfa, Sürekli, Karşılıklı veya Sürekli-Karşılıklı).  

  • Gösterilecek varsayılan büyütmeyi veya ayarlanmış yakınlaştırma seçeneğini belirleyin. (Sayfaya Sığdır, Genişliği Sığdır, Yüksekliği Sığdır veya önceden tanımlanmış değer).

  • İlk görünümde gösterilecek sayfayı seçin.

 Pencere

  • Pencerenin ilk sayfaya göre yeniden boyutlandırılmasını, ekrana ortalanmasını veya Tam ekran modunu seçin.

  • Pencere başlık çubuğunda neyin görüntüleneceğini seçin (Dosya adı veya Belge başlığı).

Gizle

  • Menü çubuğunun, Araç Çubuklarının veya Pencere Denetimlerinin görünüp görünmeyeceğine karar verin.

PDF Belgesi İçin İlk Görünümü Ayarlama