Sayfa Görünümünü Döndürme

Sayfa Görünümü’nü döndürmek için

  • Sayfa görünümünü saat yönünde döndürmek için Görünüm > Görünümü Döndür > Saat Yönünde‘yi seçin veya Görünüm çubuğundaki Saat Yönünde Döndür düğmesini tıklatın.

  • Sayfa görünümünü saatin tersi yönde döndürmek için Görünüm > Görünümü Döndür > Saatin Tersi Yönde‘yi seçin veya Görünüm çubuğundaki Saatin Tersi Yönde Döndür düğmesini tıklatın.

Notlar

Sayfa görünümünü 90 derecelik adımlarla döndürebilirsiniz. Bu işlem belgenin kendisini değiştirmez, yalnızca farklı bir görüntüleme modudur.

Sayfadaki görüntüleri gerçekten 90 derecelik adımlarla döndürmek için Gezinti Bölmesi’nde Sayfalar‘ı seçip sağ tıklatın, Döndür‘ü seçin ve döndürülecek sayfaları belirtin. Bkz. Sayfa İşlemleri.

PDF sayfasındaki nesneleri bir kısayol menüsü kullanarak 45 derecelik adımlarla döndürebilir veya nesne tutamacı yardımıyla dilediğiniz açıyla döndürebilirsiniz. Nesneler gerçekten döndürülür. Bkz. Touchup Nesne Aracı.

 

Sayfa Görünümünü Döndürme