Form Alanları Oluşturma ve Düzenleme

Form alanları oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bir form alanı PDF sayfasındaki herhangi bir yere çizilebilir. Tek bir form alanını veya birden fazla form alanını aynı anda yeniden boyutlandırabilir veya silebilirsiniz. Alan türleri kapsamı için Form Denetimleri bölümüne bakın.
 

Bir form alanı oluşturmak için

 1. Formlar > [istenen araç] seçimini yapın veya Form araç çubuğu üzerinde bir form aracı seçin.  

 2. İstediğiniz boyutta bir form alanı oluşturmak için imleci sürükleyin.

 3. İlgili form alanına ait özellikler iletişim kutusu görüntülenir.

 4. İstediğiniz özellikleri seçin ve Kapat’ı tıklatın.

Form alanlarının özelliklerini tanımlamak için

Bir form alanı eklediğinizde, birden çok sekmeye sahip ilgili özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Özellikleri daha sonra değiştirmek için ilgili alan türüne ait form aracını seçin ve denetimi çift tıklatın.

Bazı ayarlar tüm form alanı türleri için geçerlidir: Alan adı, vurgulama metni ve alan görüntüleme özniteliklerini tanımlayın. Denetimin görünür, yazdırılabilir, salt okunur ve bazı durumlarda zorunlu olup olmayacağını belirtin. Diğer ayarlar alan türüne bağlıdır:

Onay kutuları:

Onay kutusu stili, dışa aktarma değerleri, varsayılan durum ve ilgili eylemler.

Radyo Düğmeleri:

Onay kutusuyla aynıdır, fakat ek olarak aynı ada ve değerlere sahip tüm düğmeleri bir grup oluşturacak şekilde ayarlama özelliği vardır.

Metin Alanları:

Metin hizalama, görüntülenecek varsayılan metin (varsa) – bu, seçilen biçimin kurallarına uygun olmalıdır:

 • Sınırlama yok (Hiçbiri)

 • Sayı (ayırıcı stilini, ondalık sayıları, negatif sayı görüntüleme yöntemini veya yüzde görüntülemeyi ve alanın parasal değerler için olup olmadığını seçin (parasal değerler içinse, hangi para birimi ve ayırıcılar için hangi noktalama işaretinin kullanılacağını belirtin)

 • Tarih veya Saat (biçimleri seçin)

 • Özel biçimler (5 veya 9 haneli Posta Kodları, telefon numaraları veya ABD sosyal güvenlik numaraları)

 • Rasgele Maske: Kendi düzeninizi tanımlayın (bkz. Desenlere ve Maskelere Göre Arama).

 • Özel: Kendi form alanı içerik kurallarınızı tanımlayın.

Sınırlamasız metin alanlarında, metin kaydırma ile veya metin kaydırma olmaksızın çok satırlı bir alana izin verebilirsiniz. ‘Parola’  gerçek değerin yerine bir dizi yıldız işareti konmasına olanak tanır.

Alıcılar tarafından girilen alan içeriğinin doğrulanmasına yönelik gereksinimler belirleyebilir ve seçilen sayısal alanlarda değerlerin otomatik hesaplanmasına yönelik kurallar koyabilirsiniz.

Dijital imza alanı:

İmza için bağlantılı eylemler ve kurallar.

Liste Kutusu:

Liste metinleri ve dışa aktarma değerleri ile tetikleyiciler veya seçim değişiklikleriyle ilgili eylemleri tanımlayın.

Birleşik Giriş Kutusu:

Liste kutusu gibidir, ancak aynı zamanda Metin alanları için geçerli biçim seçenekleri içerir. Liste kutusu girişleri biçim sınırlamalarıyla uyumlu olmalıdır.

 

 Bir veya daha fazla form alanını yeniden boyutlandırmak için

 

Yeniden boyutlandırmak istediğiniz form alanını/alanlarını seçin.

 • Alanları sürükleyerek yeniden boyutlandırmak için form alanını oluşturmak üzere kullanılan form aracını seçin ve herhangi bir kenarlık tutamacını alan üzerine sürükleyin. Geçerli alanın en-boy oranını korumak için Shift’e basın.

 • Alanları bir pikselle yeniden boyutlandırmak için Ctrl+Ok tuşuna; alanları 10 pikselle yeniden boyutlandırmak için Ctrl+Shift+Ok’a basın.

 • Bir dizi form alanını aynı genişlik, yükseklik veya belirli bir form alanının alan büyüklüğüne sahip olacak şekilde yeniden boyutlandırmak için değiştirilecek alanları seçin; ardından istediğiniz boyuta sahip alan üzerine sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Boyut altında Yükseklik, Genişlik veya Her ikisi‘ni seçin.

Bir form alanını silmek için

 • Bir alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Düzenle > Sil’i seçin veya bir alan seçin ve Delete tuşuna basın.

Tüm form alanlarını temizlemek için PDF Converter button reset fields Form Alanları Oluşturma ve Düzenleme Alanları Sıfırla düğmesini tıklatın.
 

Kullanıcıların bir formda, alanlar üzerinde sekme tuşunu hangi sırada kullanarak ilerleyebileceğini belirlemek için

 1. Formlar > Sekme Sırasını Ayarla öğesini seçin veya Form araç çubuğunda PDF Converter button set tab order Form Alanları Oluşturma ve Düzenleme Sekme Sırasını Ayarla düğmesini tıklatın. Bu işlem, alanları oluşturulma sıralarına göre sıralayacaktır: her form alanının sol üst köşesinde alanın geçerli konumunu belirten bir sayı görüntülenir.
   

 2. Bu sekme sırasını değiştirmek için:

  • Sekme Sırasını Ayarlama Aracını seçin

  • birinci olmasını istediğiniz alanı çift tıklatın

  • geri kalan alanları istediğiniz sıralamaya göre tek tıklatın.

  • yeniden sıralamayı durdurmak için El aracını tıklatın. Tüm alanlar tıklatılmadan önce durdurursanız, kalan alanlar görüntülenen sıralamayı korur.

Standart sekme sıraları belirleyebilirsiniz. PDF Converter navigation Form Alanları Oluşturma ve Düzenleme Gezinti bölmesinde Sayfalar‘ı görüntüleyin, bir sayfayı sağ tıklatın ve Sayfa Özellikleri > Sekme Sırası‘nı seçin.

 

Not

Etkin XFA denetimleri olan bir formda form denetimlerini düzenlemeyin veya FormTyper’ı çalıştırmayın.

 

 

Form Alanları Oluşturma ve Düzenleme