Form Alanlarını Dağıtma

Form alanlarını dağıtmak için

  1. Formlar > [istediğiniz araç] seçimini yapın veya Form Araç Çubuğu üzerinde form alanı oluşturmak için kullandığınız form aracını seçin.

  2. Shift’e basın ve dağıtmak istediğiniz en az üç form alanını seçin.

  3. Dağıt menüsünde bir komutu sağ tıklatıp seçin. Dikey Olarak, seçim aralığındaki form alanlarını en üstte bulunan ve en altta bulunan form alanları arasında eşit aralıkla düzenler. Yatay Olarak, seçilen form alanlarını en soldaki ve en sağdaki arasında eşit aralıkla dağıtır.

Not

Etkin XFA denetimleri olan bir formda form denetimlerini düzenlemeyin veya FormTyper’ı çalıştırmayın.

 

 

Form Alanlarını Dağıtma