Form Alanlarını Hizalama

Form alanlarını hizalamak için

  1. Formlar > [istediğiniz araç] seçimini yapın veya Form Araç Çubuğu üzerinde form alanı oluşturmak için kullandığınız form aracını seçin.

  2. Shift’e basın ve hizalamak istediğiniz en az iki form alanını seçin.

  3. Taşınmaması gereken alanı sağ tıklatın, ardından Hizala menüsünden komut seçin. Alanları, seçili alanın üst, alt, sol veya sağ kenarına hizalayabilirsiniz. Alanları, seçili alanın ilgili eksenine dikey veya yatay olarak hizalayabilirsiniz.

Not

Etkin XFA denetimleri olan bir formda form denetimlerini düzenlemeyin veya FormTyper’ı çalıştırmayın.

 

Form Alanlarını Hizalama