Form Denetimleri

Aşağıdaki öğeler PDF formlarında bulunabilir:

 

Onay Kutusu

Serbestçe seçilebilen ya da seçim dışı bırakılabilen bir ya da daha fazla tercih sunar.

Radyo Düğmesi

Bir katılımcının sadece bir öğe seçebildiği tercihler içinde bir grup tercih sunar. Radyo düğmesi eklerken, bir gruptaki tüm düğmelere aynı denetim adı verilmelidir.

Metin Alanı

Bir katılımcının ad, adres, tarih, saat, sayılar, para birimi, posta kodu gibi alanları doldurmasına izin verir. Alınan bir form önceden ayarlanmış biçime sahip olabilir ve tüm yanıtlar o biçim için koyulmuş kurallara uymalıdır. Bir form oluştururken biçimleri ve özellikleri ayarlayabilirsiniz: bkz. Form Alanları Oluşturma ve Düzenleme.  

Dijital İmza Alanı

PDF formuna, formun imza uygulandığından bu yana değişmediğini doğrulayan bir dijital imza eklemenize izin verir.

Düğme

Bu, düğmeye En Üste Git ya da Gönder gibi bağlantılanmış bir eyleme sahiptir.

Liste Kutusu

Bu, katılımcının belirli metin tercihlerinden oluşan bir listeden seçim yapmasına izin verir.

Birleşik Giriş Kutusu

Bu, katılımcının belirli metin tercihlerinden oluşan bir listeden seçim yapmasına ya da herhangi bir yanıt yazmasına izin verir.

Birleşik Giriş Kutusu

Bu, özel bir tür Metin Alanı halinde kullanılabilir durumdadır. Metin Alanı Seçenekleri altındaki birleşik giriş parametrelerini ayarla.

 

Bu tablo, farklı yordamlar için hangi form denetimlerinin kullanılabilir olduğunu gösterir.

 

 

Simge

Denetim

Etkin bir PDF formunu içe aktarır

Bir PDF formunu FormTyper kullanarak etkinleştirir

El ile form tasarımı

PDF Converter form checkbox Form Denetimleri

Onay Kutusu

EVET

EVET

EVET

PDF Converter form radiobutton Form Denetimleri

Radyo Düğmesi

EVET

EVET

EVET

PDF Converter form textfield Form Denetimleri

Metin Alanı

EVET

EVET

EVET

PDF Converter form signaturefield Form Denetimleri

İmza Alanı

EVET

EVET

PDF Converter form button Form Denetimleri

Düğme

EVET

EVET

PDF Converter form listbox Form Denetimleri

Liste Kutusu

EVET

EVET

PDF Converter form combobox Form Denetimleri

Birleşik Giriş Kutusu

EVET

EVET

PDF Converter form comb Form Denetimleri

Birleşik Giriş Kutusu

EVET

EVET

EVET

 

Form denetimlerini bir sayfaya elle yerleştirmeyi, özelliklerini tanımlamayı, yeniden boyutlandırmayı, taşımayı, hizalamayı ve sekme sıralarını ayarlamayı öğrenmek için Form Alanları Oluşturma ve Düzenleme konusuna bakın.

 

Not

Etkin XFA denetimleri olan bir formda form denetimlerini düzenlemeyin veya FormTyper’ı çalıştırmayın.

 

Ayrıca bkz. Form Tercihleri ve Form Denetimleri Paneli.

 

Bir belge düzleştirildiğinde form denetimlerinin nasıl etkilendiğini görmek için Belge Düzleştirme konusuna bakın. Form alanlarını ve eylemlerini kaldırmak için Belge Denetleme‘yi kullanabilirsiniz.

 

Form Denetimleri