Form Verilerini İçe ya da Dışa Aktarma

 

Bir forma girilen veri, form alanları saklanmadan kaydedilebilir ve diğer formları doldurmak için defalarca kullanılabilir. Bu, önemli sayıdaki formlar için ortak olan bir veri kümesini otomatik olarak girerek. form doldurmayı hızlandırmaya faydalı olabilir. İşlem, doldurulmuş formun dışa aktarılan verisinin özel dosya türlerinde kaydedilmesini ve boş formları doldurmak için böyle dosyaların içe aktarılmasını içerir.

 

Form verilerini dışa aktarmak için

  1. Doldurulmuş bir form açın

  2. Formlar > Formdan Veri Aktar‘ı seçin.

  3. Form Verisini Farklı Olarak Dışa Aktar iletişim kutusunda fdf/xfdf dosyasının adını belirleyin

  4. Kaydet‘i tıklatın. Veriniz belirtilen yerde ve dosya türünde saklanmıştır.

Form verilerini içe aktarmak için

  1. Doldurulmamış bir form açın

  2. Formlar > Forma Veri Aktar‘ı seçin

  3. Form Verileri İçeren Bir Dosya Seçin iletişim kutusunda, açık forma aktarmak istediğiniz veriyi içeren fdf/xfdf dosyasına gidin

  4. ‘ı tıklatın. Fdf/xfdf dosyası, geçerli form için elverişli form denetim tanımları ve verisi içerdiği sürece veri uygun alanlara eklenecektir.

Not

FDF ve XFDF dosya biçimleri pek çok PDF düzenleyici tarafından tanınabilir. Sadece form verisini değil, aynı zamanda form içindeki denetimlere ait tür ve sayı bilgilerini de tutarlar.

 

Form Verilerini İçe ya da Dışa Aktarma