PDF Formları Hakkında

PDF Converter Professional aşağıdaki eylemleri destekler:

  • XFA bileşenleri içerenler dahil etkin PDF formlarını doldurma

  • Doldurulmamış etkin formlara form verisi alma ve doldurulmuş formlardan veri verme

  • Otomatik algılamayı (FormTyper) kullanarak form hazırlama ve el ile form denetimi düzenleme.

Bu ürünü; düğmeler, metin alanları, onay kutuları, radyo düğmeleri, açılır listeler ve başka öğeler gibi standart PDF formu öğeleri içeren etkin PDF formlarını doldurmak için kullanın. Form alanı hesaplamaları, bu tür hesaplamalar içeren formlar için de kullanılabilir.

PDF Converter Professional size PDF formlarını doldurmak, kaydetmek ve dijital olarak imzalamak için gereken herşeyi sağlıyor olsa da, gelişmiş form tasarımı uygulaması olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Daha karmaşık formları Microsoft Word veya Corel WordPerfect kullanarak tasarlamanız önerilir.
 

FormTyper – var olan PDF formlarını doldurulabilir hale getirme

 

PDF, belgeleri evrensel olarak çevrimiçi görüntülenebilir hale getirme bakımından ideal olduğundan,’form’ içeren PDF dosyalarının bulunması yaygın bir durumdur. Ancak doldurulabilir PDF formları tasarlamayla ilişkili karmaşıklıktan dolayı, çoğu PDF formu statiktir, form görünümüne sahip olsalar da, elektronik olarak doldurulabilen form alanları içermezler. PDF Converter Professional bu sınırlamanın üstesinden FormTyper ile gelir. Bu, alanların ve onay kutularının statik bir PDF formunda nerede olduğunu “bulan” ve uygun alanları form üzerine bindiren benzersiz bir teknolojidir. FormTyper ile, görünür alanlar üst kısma bindirilerek formun özgün görünümü korunur. Özellikle resmi veya yasal işlemlerde kullanılan formlar için olmak üzere özgün görünümün korunması önemlidir.

Görüntü PDF’ye taranan kağıt formlar ve Microsoft Word veya Corel WordPerfect’te tasarlanarak PDF’ye kaydedilen formlar (PDF Create! veya başka bir PDF oluşturma uygulaması kullanılarak) dahil olmak üzere neredeyse her form FormTyper kullanılarak işlenebilir.
 

El ile Form Öğeleri Ekleme
 

PDF Converter Professional, var olan bir PDF üzerine metin, onay kutusu, radyo düğmesi ve dijital imza alanları bindirmenize olanak tanır. Formlar açılır listesinde uygun form öğesi etkin olduğunda, öğeyi seçerek taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir veya silebilirsiniz. Örneğin, Metin Alanı seçimi etkin olduğunda, PDF üzerine bindirilen tüm Metin Alanlarını görürsünüz. Kullanılabilir form öğelerinin tam listesini görmek için tıklatın.
 

Kağıt Formların Taranması
 

Kağıt formları doldurulabilir PDF formlarına dönüştürmek için FormTyper özelliğini kullanın. Formun taranmış PDF’sini oluşturmak için tarama cihazınızla ScanSoft PaperPort veya OmniPage gibi sık kullandığınız bir tarama uygulamanızdan faydalanın. PDF Converter Professional’ı kullanarak PDF dosyasını açın ve FormTyper’ı çalıştırın.
 

Sözcük İşleme ve Masaüstü Yayımcılık Kaynaklı Formlar
 

Çoğu form, sözcük işleme ve masaüstü yayımcılık ürünleri kullanılarak tasarlanır. Bunları doldurulabilir PDF formlarına dönüştürmek için öncelikle özgün uygulamadan (Microsoft Word vb.) PDF’ye kaydedin.  Ardından PDF Converter Professional’ı kullanarak PDF dosyasını açın ve FormTyper’ı çalıştırın.

Tipik form işleme senaryoları için bkz. Form Doldurma ve Formları Dağıtıma Hazırlama.

 

 

PDF Formları Hakkında