Güvenli Teslim

Güvenli Teslim, e-posta yoluyla teslim edilecek seçilen bir dosya kümesini korumanıza yardımcı olan sihirbaz türünde bir dizi eylemdir. Sihirbaz açık belgeler üzerinde işlem yapmaz.
 

PDF belgelerini Güvenli Teslim ile göndermek için

 1. Belge > Güvenlik > Güvenli Teslim‘i seçin veya Dosya araç çubuğunda PDF Converter button securedelivery Güvenli Teslim  Güvenli Teslim düğmesini tıklatın.

 2. Güvenli Teslim sihirbaz iletişim kutusu size dört aşamada kılavuzluk eder:

  • Zarf Seç

   Zarf bölmesini açmak için bu öğeyi tıklatın. İstenen zarfı çift tıklatın veya Belge bölmesinde görüntülemek için sağ tıklatıp Uygula‘yı seçin. Bir zarf, doldurulacak etkileşimli form alanları içerebilir.
    

  • Ek İliştir

   Ek iliştirmek için bu öğeyi tıklatın. Seçilen Dosyalar Ekler bölmesinde görüntülenir (hem PDF hem de PDF olmayan dosyalara izin verilir). Tek bir konumdan birden çok dosya seçin veya eylemi yineleyerek farklı konumlardan daha fazla dosya ekleyin. Bir PDF dosyası kümesini gruplandıran PDF paketi iliştirebilirsiniz.
    

  • Dosyaları Şifrele

   Güvenlik bölmesini açmak için bu öğeyi tıklatın. Ekleri veya zarf dosyasını şifrelemek için güvenlik düzenini sürükleyin. Dosya paketini kaydedip kapatmadan önce güvenlik ayarlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Güvenlik Özellikleri.
    

  • Belgeyi İmzala

   İmzala/Sertifika Ver panelini açmak için bu öğeyi tıklatın. Zarf dosyasını imzalamak için uygun bir imza düzenini sürükleyin. Zarf şablon dosyası, kural olarak, imzalama için bir dijital imza alanı içerecek şekilde tasarlanmıştır. Aksi halde, zarfı etkileşimli olarak imzalayabilirsiniz. Ayrıntılar için İmzala/Sertifika Ver paneline bakın.

Not

Değişiklikler imzanın geçerliliğini etkileyebileceğinden, lütfen yalnızca tüm değişiklikleri tamamladıktan sonra imzalayın.

 1. Belgeler derlendiğinde, Gönder‘i tıklatın. Varsayılan posta uygulamanız güvenli zarfla korunan dosya koleksiyonunu içeren yeni bir iletiyle açılır. İleti alanı, alıcıya yönelik, güvenli eklere nasıl erişileceğiyle ilgili yönergeler içerir.

 2. E-posta ileti penceresine gerekli bilgileri yazın (örneğin Alıcılar, Konu, Metin vb.) ve gönderin.

 

Güvenli Teslim