Güvenlik Özellikleri

Açık PDF belgesinin güvenlik özelliklerini belirtin ve değiştirin, açmak için veya üzerinde izin verilen ya da yasaklanan eylemleri belirtmek için gerekli parolaları ayarlayın ve/veya şifrelemek için sertifika düzenlerini kullanın.

 

Güvenlik bölmesini Belge Özellikleri iletişim kutusunda görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belge > Belge Özellikleri’ni seçin ve Güvenlik sekmesini tıklatın

  • Dikey kaydırma çubuğunun üstündeki ► simgesini tıklatın, Belge Özellikleri‘ni seçin ve Güvenlik sekmesini tıklatın

  • Belge > Güvenlik > Güvenlik Özellikleri…‘ni seçin

  • Güvenlik araç çubuğunda, Güvenlik Paneli düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklatın ve açılan menüden Güvenlik Özellikleri…‘ni seçin.

Belge için o an ayarlanmış olan İzin Verilen Eylemlerin Özeti’ni görüntüleyin ve bir güvenlik yöntemini seçin.

  • Güvenlik Yok: Varsayılan ayar olarak tüm eylemlere izin verilir. İzniniz varsa, önceden güvenliği sağlanmış belgeden tüm güvenlik özelliklerini kaldırmak için bunu seçin.

  • Parola Güvenliği: Parola Güvenliği iletişim kutusunu görüntülemek için bunu seçin. Ayrıntılar için bkz. Parola Güvenliği.

  • Sertifika Güvenliği: Sertifika Güvenlik Ayarları sihirbazını görüntülemek için bunu seçin. Ayrıntılar için bkz. Sertifika Güvenliği.

Yeni ayarların etkinleşmesi için Güvenlik Özellikleri değişikliklerini ve belgeyi kaydetmeniz gerekir. Değiştirilen ayarları görüntülemek için Ayrıntılar…‘ı tıklatın. Daha fazla değişiklik yapmak için Ayarlar‘ı tıklatın.

 

 

Güvenlik Özellikleri