Eylemlere göre Klavye Kılavuzu

Bu liste PDF Converter Professional 7 içindir ve en önemli sözcükleri içeren eylemler başta olacak şekilde düzenlenmiştir. Yardım sistemi tuş vuruşlarına göre düzenlenmiş bir liste de sağlar.

 

Pencereleri basamakla (Pencere menüsü)

Shift + Ctrl + J

Açıklamalarda yazım denetimi yap (Düzen menüsü)

F7

Tüm pencereleri kapat (Pencere menüsü)

Shift + Ctrl + W

Son kapatmada geçerli belgeyi ve programı kapat

Alt + F4

Programı değil, geçerli belgeyi kapat

Ctrl + F4

Belgeyi kapat (Dosya menüsü)

Ctrl + W

Seçimi kopyala (Düzen menüsü)

Ctrl + C

Yeni yer işareti oluştur

Ctrl + B

Sayfaları Kırp iletişim kutusunu aç (Belge menüsü)

Shift + Ctrl + C

Özel Sayfa Boyutu iletişim kutusunu aç (Dosya menüsü)

Ctrl + N

Seçimi kes (Düzen menüsü)

Ctrl + X

Sayfaları Sil iletişim kutusunu aç (Belge menüsü)

Shift + Ctrl + D

Tüm Seçimleri Kaldır (Düzen menüsü)

Shift + Ctrl + A

Belge Özellikleri iletişim kutusu (Belge menüsü)

Ctrl + D

Programdan çık (Dosya menüsü)

Ctrl + Q

Sayfaları Alıntıla iletişim kutusunu aç (Belge menüsü)

Shift + Ctrl + E

Bul iletişim kutusunu aç (Düzen menüsü)

Ctrl + F

Sayfayı pencere yüksekliğine sığdır (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + 4

Sayfayı pencere boyutuna sığdır (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + 0

Sayfayı pencere genişliğine sığdır (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + 2

Görünen içeriği pencere boyutuna sığdır (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + 3

Dosya menüsüne odaklan – diğer menüler için ok tuşlarını kullanın

F10

Tam ekran modunu aç/kapat (Görünüm menüsü)

Ctrl + L

İlk sayfaya git

Ctrl + Home

Son sayfaya git

Ctrl + End

Bir sonraki sayfaya git

Ctrl + Page Down

Bir sonraki görünüme git

Alt + Sağ Ok

Bir önceki sayfaya git

Ctrl + Page Up

Bir önceki görünüme git

Alt + Sol Ok

Kılavuzları göster/gizle (Görünüm menüsü)

Ctrl + U

Yardım sistemi giriş konusunda açılır

F1

Menü çubuğunu gizle/göster (Görünüm menüsü)

F9

Araç çubuklarını gizle/göster (Görünüm menüsü)

F8

JavaScript Konsolunu aç (Belge menüsü)

Ctrl + J

Jaws: Okumayı iptal et

Escape

Jaws: Bir sonraki etiketin içeriğini oku

Ctrl + Aşağı

Jaws: Bir önceki etiketin içeriğini oku

Ctrl + Yukarı

Jaws: Belgenin ilk içerik öğesini oku

Home

Jaws: Bir sonraki sayfanın ilk içerik öğesini oku

Page Down

Jaws: Bir önceki sayfanın ilk içerik öğesini oku

Page Up

Jaws: Belgenin son içerik öğesini oku

End

Jaws: Etiket ağacında bir sonraki içerik öğesini oku

Aşağı ok

Jaws: Bir sonraki sözcüğü oku

Sağ ok

Jaws: Etiket ağacında bir önceki içerik öğesini oku

Yukarı ok

Jaws: Bir önceki sözcüğü oku

Sol ok

Yarım sayfa aşağı in

Page Down

Yarım sayfa yukarı çık

Page Up

Yeni Sayfalar iletişim kutusunu aç (Belge menüsü) 

Shift + Ctrl + N

Gezinti ve Düzenleyici bölmelerinin listesini aç

Ctrl + Sekme

Sayfa eklemek için Aç iletişim kutusunu görüntüle (Belge menüsü)

Shift + Ctrl + I

Sayfaları değiştirmek için Aç iletişim kutusunu görüntüle (Belge menüsü)

Shift + Ctrl + P

Dosya aç iletişim kutusunu görüntüle (Dosya menüsü)

Ctrl + O

SharePoint’ten aç iletişim kutusunu görüntüle (Dosya menüsü)

Ctrl + 5

Seçimi yapıştır (Düzen menüsü)

Ctrl + V

Bir dosyanın kilidini kaldırmak için PDF Converter’ı aç (Araçlar menüsü)

Ctrl + T

Tercihler iletişim kutusunu aç (Düzen menüsü)

Ctrl + K

Yazdır iletişim kutusunu aç (Dosya menüsü)

Ctrl + P

RealSpeak: Sesli okumayı duraklat/sürdür

Shift + Ctrl + V

RealSpeak: Geçerli Sayfayı Oku (Araçlar menüsü)

Shift + Ctrl + G

RealSpeak: Belgenin Sonuna Kadar Oku (Araçlar menüsü)

Shift + Ctrl + O

RealSpeak: Dosyaya Oku (Araçlar menüsü)

Shift + Ctrl + B

RealSpeak: Durdur (Araçlar menüsü)

Shift + Ctrl + T

Eylemi yinele (Düzen menüsü)

Ctrl + Y

Araç Çubuklarını sıfırla (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + F8

Sayfaları Döndür iletişim kutusunu aç

Shift + Ctrl + R

Cetvelleri göster/gizle (Görünüm menüsü)

Ctrl + R

Farklı Kaydet (Dosya menüsü)

Shift + Ctrl + S

Belgeyi kaydet (Dosya menüsü)

Ctrl + S

SharePoint’e Kaydet (Dosya menüsü)

Shift + Ctrl + 5

Arama arabirimini aç (Düzen menüsü)

Shift + Ctrl + F

Tümünü Seç (Düzen menüsü)

Ctrl + A

Sayfayı gerçek boyutunda göster (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + 1

Kılavuza Yasla (Görünüm menüsü)

Shift + Ctrl + U

Açık belgeler arasında geçiş yap

Alt + F6

Birden çok pencereyi yatay olarak döşe (Pencere menüsü)

Shift + Ctrl + K

Birden çok pencereyi dikey olarak döşe (Pencere menüsü)

Shift + Ctrl + L

Eylemi geri al (Düzen menüsü)

Ctrl + Z

Yakınlaştır (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + +

Uzaklaştır (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + -

Yakınlaştır iletişim kutusunu aç (Görünüm alt menüsü)

Ctrl + M

 

Eylemlere göre Klavye Kılavuzu