Açıklamalarla Yazdır

PDF Professional’da, açıklama özeti oluşturabilir ve PDF belgesini onunla birlikte yazdırabilirsiniz. Açıklamalar notları, metin kutularını, belirtme çizgilerini, vurgulamaları, üst çizgileri, alt çizgileri ve çizim nesnelerini içerir. Dosya ve ses eklerinin simgeleri, ek adıyla birlikte ancak eklerin içeriği olmadan yazdırılır. Açıklama özeti PDF gözden geçirme geçmişini gösterir. Açıklamanın geçerli durumu Açıklamalar bölmesinde veya kısayol menüsünden değiştirilebilir.
 

Açıklama özeti oluşturmak için

 1.  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosya > Açıklamalarla Yazdır …‘ı seçin

  • Açıklamalar > Açıklama Özeti Oluştur…‘u seçin

  • Açıklamalar bölmesini açın, Seçenekler düğmesini tıklatın ve açılan menüden Açıklama Özeti Oluştur…‘u seçin.

 1. Açıklamaları Özetle iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
   

  • Açıklama özeti Sunu Stilini seçin:

PDF Converter layout connect twopages Açıklamalarla Yazdır

Ayrı sayfalarda satırlarla bağlanmış açıklamaları olan belge
 

PDF Converter layout connect singlepage Açıklamalarla Yazdır

Aynı sayfalarda satırlarla bağlanmış açıklamaları olan belge
 

PDF Converter layout commentonly Açıklamalarla Yazdır

Yalnızca açıklamalar
 

PDF Converter layout number twopages Açıklamalarla Yazdır

Ayrı sayfalarda numaralandırılmış açıklamaları olan belge

  • Sayfa Boyutu: Açıklama özet sayfalarının boyutunu ayarlayın.
    

  • Yazı Tipi Boyutu: Açıklama özet metninin yazı tipi boyutunu küçük, orta veya büyük olarak ayarlayın.

  • Açıklama Türü: Hangi açıklamaların yazdırılacağını belirtin: Tüm açıklamalar veya Yalnızca görüntülenmekte olan açıklamalar.
    

  • Sıralama Türü: Özetlenen açıklamaların sırasını belirtin. Yazar, Tarih, Sayfa veya Tür. Sayfa, üzerindeki açıklamaların sırası anlamına gelir; açıklamalar bağlantılı olduğunda bu olağan seçimdir. Ayrı sayfalarda numaralandırılmış açıklamalar belirttiğinizde, tüm sıralar iyi görüntülenir. Tür, belirtme çizgileri, metin kutuları, çizim nesneleri, damgalar vb. anlamına gelir ve bunlar gruplandırılır.

  • Sayfa Aralığı: Açıklamalarla yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını belirtin.
    

  • Bağlantı Satırı: Belge ve açıklamalar arasındaki bağlantı çizgilerinin rengini ve opaklığını ayarlayın.
    

  • Sayfaları açıklama olmadan ekle. Açıklama olmayan sayfaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin.

 1. Tamam‘ı tıklatın. Önceden tanımlanmış sunu stilinde açıklamaları olan belgenizi göstermek için geçici PDF dosyası “[özgün dosya adı] Açıklamalarının Özeti” oluşturulur. İsterseniz önerilen adla veya farklı bir adla kaydedin.

 2. Her zamanki Yazdır iletişim kutusunda seçenekleri belirtmek için Yazdır‘ı tıklatın.

 

Açıklamalarla Yazdır