Belgelere Ek Açıklama ve İşaret Ekleme

Aşağıdaki ek açıklamalar kullanılabilir.

Yer İşareti: İçindekiler tablosu oluşturmaya benzer. Tıklatıldığında, yer işareti, sayfa görünümüne gitmek gibi ilişkili eylemleri gerçekleştirir.

Bağlantı: Sayfalarda bir “Etkin Alan” tanımlayın. Kullanıcı etkin alanı tıklattığında, bu bağlantı, dosya açma gibi ilişkili eylemleri gerçekleştirir.

Not: Yapışkan not gibidir ve belgenin üst kısmına “yapıştırılabilir”.

Metin Kutusu: Seçili yazı tipi, stil, renk ve saydamlık özellikleriyle birlikte metin gruplarını doğrudan sayfalara girin. Belirtme Çizgileri, açıklamanın yapıldığı yeri gösteren özel metin kutularıdır.

Çizim: Seçilebilir şekil, renk ve diğer özellik ayarları ile birlikte doğrudan sayfalarda grafik nesnelerini girin (damga bile olabilir).

İşaretleme: Sayfalardaki metin bölümlerini vurgulama, üstünü çizme veya altını çizme yoluyla ön plana çıkarın. Ayrıca, belgeye yönelik ekleme, silme veya değişiklik önerilerini gösterin.

Ek: Belgeye dosya, ses ve film ekleyin.

Not, Metin Kutusu, Çiz, İşaretle ve Dosya Ekle gibi açıklama araçları birçok ortak özelliğe sahiptir.

Güvenlik ayarları altında açıklamalara izin verebilir ya da açıklama girilmesini yasaklayabilirsiniz.

Bir açıklamayı gözden geçirdiğinizde, kısayol menüsünden Gözden Geçirme durumunu ve/veya Taşıma durumunu değiştirmek için Durumu Ayarla öğesini seçin. Ayrıntılar için Açıklamalar bölmesine bakın.

Ek açıklamalar PDF dosyasında, gerçek PDF içeriğine göre farklı bir düzeyde depolanır. Bunlar, paylaşımlı belge açıklaması yapma olanağını sunarlar. Ayrıca bkz. Açıklamalarla Yazdır.

 

Not

Ayrıca, yeni metin eklemek için Daktilo aracınıveya Daktilo Kutusu aracını kullanabilirsiniz. Bu üç araç arasındaki farklılıkları görmek için, bkz. Metin Kutusu. Mevcut PDF metinlerinde çok küçük düzenleme değişiklikleri yapmak için Touchup Metin aracını kullanın. Ek açıklamalar kaldırılabilir veya Düzleştir komutu ile belge nesneleri haline getirilebilir ya da Belge Denetleme ile kaldırılabilir.

 

Belgelere Ek Açıklama ve İşaret Ekleme