Belirtme Çizgisi

PDF Converter button callout Belirtme Çizgisi Belirtme çizgileri olarak açıklamalar eklemek için Açıklama Araç Çubuğu‘ndaki Belirtme Çizgisi aracını tıklatın. Belirtme çizgisi oklu metin kutusudur.

 

PDF Converter eng callout example Belirtme Çizgisi

 

Belirtme çizgisi metin kutusunu açmak için sayfayı tıklatın ve metni girin. Gerekiyorsa, daha uzun metinler girilebilecek şekilde kutu genişletilir. Metin girerken seçim yapın, kutuyu sağ tıklatın ve aşağıda gösterilen araç çubuğundaki seçimin metin özelliklerini değiştirmek üzere kısayol menüsünden Özellikler… düğmesini tıklatın.

Gereksinim duyduğunuz tüm belirtme çizgilerine sahip olana kadar El aracını seçin.

Önceden oluşturulmuş bir belirtme çizgisinin metin özelliklerini değiştirmek için, Standart Araç Çubuğu‘nda El aracı veya Açıklamalar ara çubuğunda Belirtme Çizgisi aracı ile seçin ve bunun tüm içeriğine erişmek için çift tıklatın. Metin seçimini yapın ve sağ tıklatın, ardından aşağıdaki araç çubuğuna erişmek için Özellikler‘i seçin:
 

PDF Converter eng tb text box properties Belirtme Çizgisi

 

Geçerli ayarları varsayılan olarak ayarlamak için Ayarla‘yı tıklatın veya Düzen > Tercihler > Açıklama‘yı seçerek metin kutuları ve belirtme çizgileri için varsayılan değerleri belirtin.

Bir belirtme çizgisini taşımak veya yeniden boyutlandırmak için, Standart Araç Çubuğu veya El aracındaki PDF Converter selectobject Belirtme ÇizgisiNesne Seç aracını kullanın. Nesneyi bir bütün olarak taşıyabilirsiniz, yalnızca metin kutusu veya ok.

Belirtme çizgisinin görünümünü değiştirmek için, metin kutusunu sağ tıklatın ve Özellikler…‘i seçerek kutu kenarlığı ve ok için stilini, kalınlığı ve rengi, dolgu rengini ve geçirgenlik değerini ve ok ucu stilini belirtin. Yazar, Konu ve Geçmiş özelliklerine de erişebilirsiniz. İstem dışı olarak değişiklik yapılmasını önlemek için, Korumalı onay kutusunu işaretleyin.

 

 

Belirtme Çizgisi