Metin Kutusu

Görünür açıklamalar eklemek Açıklama Araç Çubuğu‘ndaki Metin Kutusu aracını tıklatın. Bir pencereyi sürükleyin ve metin girin. Metin kutusu, daha uzun metin girilebilecek şekilde genişletilir. Metin girerken seçim yapın, kutuyu sağ tıklatın ve aşağıda gösterilen araç çubuğundaki seçimin metin özelliklerini değiştirmek üzere kısayol menüsünden Özellikler… düğmesini tıklatın.

Var olan bir metin kutusunu seçmek üzere PDF Converter hand Metin KutusuEl aracını veya Metin Kutusu aracını kullanın ve metni değiştirmek üzere çift tıklatın. Metin özelliklerini değiştirmek için, metnin bir bölümünü veya tamamını seçin, sağ tıklatın ve Özellikler‘i seçin; aşağıdaki araç çubuğu görüntülenir:
 

PDF Converter eng tb text box properties Metin Kutusu

 

Geçerli ayarları varsayılan olarak ayarlamak için Ayarla‘yı tıklatın veya Düzen > Tercihler > Açıklama‘yı seçerek metin kutuları için varsayılan değerleri belirtin.   

Bir metin kutusunu taşımak veya yeniden boyutlandırmak için, Standart Araç Çubuğu veya El aracındaki PDF Converter selectobject Metin KutusuNesne Seç aracını kullanın. Metin kutusunun görünümünü değiştirmek için, metin kutusunu sağ tıklatın ve Özellikler‘i seçerek kenarlık stilini, kalınlığı ve rengi, dolgu rengini ve geçirgenlik değerini belirtin. Metin kutusunun Yazar, Konu ve Geçmiş özelliklerine de erişebilirsiniz. İstem dışı olarak değişiklik yapılmasını önlemek için, Korumalı onay kutusunu işaretleyin.

Metin kutusundan sayfaya yerleştirmek üzere ok başlı bir çizgi eklemek için, Metin Kutusu aracı yerine Açıklama Araç Çubuğu‘ndaki PDF Converter button callout Metin KutusuAçıklama aracını tıklatın.

Metin Kutusu veya Açıklama olarak eklenen metinler ek açıklama olarak kalır. Bu öğelerle daha ayrıntılı işlemler gerçekleştirmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

 

Metin Kutularını, Daktilo Kutularını ve Daktilo Metinlerini İşleme

 

Bu bölümde, Metin Kutusu aracını,  Daktilo aracınıveDaktilo Kutusu aracınıkullanma ile ilgili pratik bilgiler verilir ve bunların arasındaki farklar açıklanır. Bu üç öğe türü için de yazım denetimi kullanılabilir.

 

Bir öğe yerleştirmek için

Metin Kutusu aracını (Açıklamalar araç çubuğu) veya Daktilo Kutusu aracını (Gelişmiş araç çubuğu) seçin, sayfayı tıklatın ve sürükle-bırak yöntemiyle istediğiniz boyuta ayarlayın; kutuya metin girilebileceğini belirten bir imleç görüntülenir. Daha fazla metin girilebilmesi için metin dikey olarak yeniden boyutlandırılır. Daktilo metni yerleştirmek için, ilgili düğmeyi tıklatın (Gelişmiş araç çubuğu), eklemek istediğiniz konumu tıklatın ve istediğiniz metni yazın.

İpucu

Öğeler yerleştirildikten sonra bu araçlar etkin olarak kalır, her yeni tıklatmada yeni bir öğe oluşturulacaktır. Aynı türde başka bir öğe oluşturmak istemiyorsanız hemen El aracını seçin. Örneğin, Daktilo Kutusu yerleştirmeyi tamamladıktan sonra ilgili aracı etkin olarak bırakıp geri döner ve değiştirmek üzere var olan bir kutuyu seçerseniz, imlecin orta noktası kenarlık üzerinde kalacak şekilde kenarlığının tam üzerini tıklatmanız gerekir. Bunun dışında bir konumu tıklatırsanız yeni bir daktilo kutusu oluşturulur. 

 

Açıklama bölmesindeki liste

Metin Kutuları ve Belirtme Çizgileri ek açıklamadır, bu nedenle Açıklamalar bölmesinde görünürler; yanıtlar ve görüşmeler girilebilir, gözden geçirme durumu yer alır ve geçirilebilirler. Daktilo öğeleri Açıklamalar bölmesinde görünmez.

 

Var olan bir öğeyi seçmek için

Metin Kutusu: El aracını ya da Metin Kutusu aracını kullanın (böylece metin değişiklikleri yapılabilir) veya Nesne Seç aracını kullanın (böylece Metin Kutusu özelliğinde değişiklik yapılabilir).

Daktilo Kutusu: Daktilo araçlarından birini kullanın ve kutu kenarlığının içini tıklatın. Touchup araçlarıyla da daktilo araçlarını değiştirmek veya taşımak üzere seçebilirsiniz.

Daktilo Metin: Daktilo aracını veya Touchup Metin Aracı’nı kullanın ve Touchup metin aracının gerçek PDF metninde yaptığı gibi bir düzenleme kutusu oluşturmak üzere metni tıklatın.

 

Metin seçiminin biçimini değiştirme

Üç öğede de metin seçimleri değiştirilebilir. Yukarıda açıklandığı şekilde öğeyi seçin, metin imlecini yerleştirmek üzere çift tıklatın, metin seçimini yapın, sağ tıklatın ve Özellikler‘i seçin. Öğedeki tüm metni değiştirmek için metnin tamamını seçmeniz gerekir. İmleci yerleştirip hiçbir seçim yapmazsanız, Özellikler’de yaptığınız değişiklikler metne uygulanmaz. Seçim yapılmamış metin kutularında, değiştirilen değerler varsayılan olarak ayarlanamaz. Daktilo metinleri ve kutularıyla çalışırken metin seçimi olmadan yapılan değişiklikler varsayılan olarak ayarlanabilir ve sonraki daktilo öğelerine uygulanabilir.

 

Tercihler ve varsayılanlar

Düzen > Tercihler > Açıklamalar altından varsayılan olarak ayarlanan biçimlendirme değişiklikleri yalnızca yeni çizilen metin kutularını etkiler. Var olan metin kutularındaki metinleri değiştirmez ve daktilo metinlere uygulanmazlar. Varsayılanları aynı zamanda Metin Kutusu Metni Özellikleri iletişim kutusunda Ayarla‘yı tıklatıp ardından onaylamak üzere Tamam‘ı tıklatarak da değiştirebilirsiniz. Daktilo araçlarının varsayılanları da bu yolla ayarlanabilir. Daktilo Metin ve Daktilo Kutusu metni için tek bir varsayılanlar kümesi saklanır ve bu varsayılanlar Metin Kutularına uygulanmaz.

 

Düzleştirme ve Belge Denetleme

Belgeyi Düzleştir komutu kullanılarak, ek açıklama olan Metin Kutuları belge nesnesi olarak değiştirilebilir (böylece daktilo metin gibi olurlar). Belge Denetleme kullanılarak kaldırılabilirler. Daktilo metinler, düzleştirme veya belge denetleme işlemlerinden etkilenmezler.

 

 

 

Metin Kutusu