Yazım Denetimi Ek Açıklamaları

PDF belgelerine Ek açıklama olarak girilen metinlerde yazım denetimi yapılır. Denetim, aldığınız PDF dosyalarındaki mevcut ek açıklamalarda yapılabilir. Aşağıdaki metin türleri denetlenebilir:

  • Notlar ve yanıtlar
  • İşaretleme işlemleri (Metin Ekle, Seçili Metni Değiştir, Seçilen Metne Not Ekle)

  • Metin kutusu yazım ek açıklamaları (Metin Kutuları ve Belirtme Çizgileri)

  • Daktilo aracı veya Daktilo Kutusu aracı ile PDF’e girilen metin.

Yazım denetimi özelliği, Touchup Metin aracı ile girilen metin, üstbilgi ve altbilgi metinleri ve Bates Numarası girişleri dahil gerçek PDF içeriği için kullanılamaz.

 

Düzen > Tercihler > Yazım Denetimi altında özelliği etkinleştirdiyseniz, geçerli sözlükte olmayan sözcükler siz yazarken dalgalı bir alt çizgiyle işaretlenir.  Tercihler altında, alt çizgiler için renk ayarlayabilir (varsayılan değer olarak bu kırmızıdır) ve yazım denetiminin tamamında sağlanan sözlüklerden hangisinin kullanılacağını seçebilirsiniz.

 

Ayrıca belgedeki tüm açıklamalarda açık olarak yazım denetimini çalıştırabilir ve sözlükleri düzenleyebilirsiniz.

 

Yazım denetimini başlatmak için

Aşağıdakilerden birini yapın:

  • ana menüden, Düzen > Yazım Denetimi > Açıklamalarda‘yı seçin veya
  • klavyenizden F7 tuşuna basın.

Yazım Denetimi iletişim kutusunda, sağlanan sözlüklerden hangisinin kullanılacağını ve hangilerine yeni sözlüklerin eklenebileceğini seçin ve Başlat‘ı tıklatın. Metin türü ek açıklamalarda en eski girişlerden başlayıp en yenilerle tamamlayarak yanıtlarıyla birlikte yazım denetimi yapılır.

 

Kuşkulu sözcükleri düzeltmek için

Bir sözcük seçilen sözlükte bulunamıyorsa işlem durdurulur. Kuşkulu sözcüğün vurgulandığı metin parçası yukarıdaki kutuda görüntülenir ve öneriler aşağıdaki kutuda listelenir; istediğiniz öneriyi tıklatıp Değiştir‘i veya Tümünü Değiştir‘i tıklatın ya da sözcüğü değişiklik olmadan kabul etmek için Yoksay veya Tümünü Yoksay seçeneğini kullanın.  Geçerli kuşkulu sözcüğü seçilen sözlüğe eklemek için Ekle‘yi tıklatın.

Yazım denetimini bitirmek için Bitti‘yi tıklatın. Aksi halde, yazım denetiminin bittiğini program bildirir. İşlemi tekrar etmek için Yeniden Başlat‘ı, bitirmek için de Bitti‘yi tıklatın.

 

Sözlüğü düzenlemek için

Ana menüden, Düzen > Yazım Denetimi > Sözlüğü Düzenle‘yi seçin. Özel Sözlüğü Düzenle iletişim kutusundan bir sözlük seçin, sonra eklenen veya çıkarılan sözcüklerin listesini görüntülemeyi seçin. Eklenen sözcükler sağlanan sözlükteki sözcük listesine destek olurken, çıkarılan sözcükler artık geçerli kabul edilmezler. Sözcük eklenene dek bu iki liste de boş olacaktır. Tek bir sözcük yazın ve listeye eklemek için Ekle‘yi tıklatın. Bir sözcük seçin ve sözcüğü kaldırmak için Sil‘i tıklatın. Bir sözcüğü değiştirmek için, sözcüğü seçin, Giriş düzenleme kutusunda değiştirin ve Değiştir‘i tıklatın. Bitirmek için Bitti‘yi tıklatın.

 

 

 

Yazım Denetimi Ek Açıklamaları