Dosya Başına Bir PDF Oluşturma

Her kaynak dosya için ayrı PDF dosyaları oluşturabilirsiniz. PDF Create Assistant içinde bir dosya listesi derleyin veya dosyaları Windows Gezgini’nde seçin.

 

Assistant’ı kullanmadan Dosya menüsünden dosya başına bir PDF oluşturmak için

 1. Dosya araç çubuğu‘nda PDF Converter button newpdf Dosya Başına Bir PDF Oluşturma   öğesini tıklatın veya Dosya menüsünden Yeni PDF‘i seçin.

 2. Dosyadan‘ı seçin.

 3. Aç iletişim kutusunda bir veya daha fazla dosya seçin.

Not

Her dosya ayrı bir PDF olarak kaydedilir. Bunları görüntülemek için Pencere menüsünü kullanın. Geçerli ayarlar kullanılır; bu ayarlar Dosya > Yazdır seçenekleri kullanılarak erişilebilecek olan ScanSoft PDF Create! Özellikler iletişim kutusunda tanımlanır. Bu durumda profiller kullanılamaz.

 

Assistant’ı kullanarak Dosya menüsünden dosya başına bir PDF oluşturmak için

 1. Dosya araç çubuğu‘nda PDF Converter button newpdf Dosya Başına Bir PDF Oluşturma öğesini tıklatın veya Dosya menüsünden Yeni PDF‘i seçin.

 2. Birden Çok Dosya Oluştur‘u seçin.

 3. PDF Oluştur iletişim kutusunda bir dosya listesi oluşturun.

 4. PDF Converter assemble Dosya Başına Bir PDF Oluşturma Derle seçim kutusunda Her giriş belgesi için PDF oluştur‘un seçili olduğunu denetleyin.

 5. PDF Converter profile Dosya Başına Bir PDF Oluşturma Profil seçim kutusunda bir profil seçin.

 6. Hedef ayarları‘nı tanımlamak için Düzenle düğmesini tıklatın.

 7.  PDF Converter go Dosya Başına Bir PDF Oluşturma öğesini tıklatın.

  Kaydetme işlemi geçerli hedef ayarlarına göre gerçekleştirilir. Sonuç PDF dosyaları kaynak klasörüne veya önceden tanımlanan klasöre kaydedilir veya Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

 8. PDF Oluşturma Bilgisi iletişim kutusu oluşturma işlemindeki durum bilgilerini ve sonuç PDF dosyalarının listesini dosya adı, yolu, dosya türü ve oluşturma tarihi ile birlikte görüntüler. PDF Oluştur iletişim kutusuna dönmek için Geri‘yi tıklatın ve sonra bu iletişim kutusunu kapatın.

İpucu

PDF Oluşturma Bilgisi iletişim kutusunda görüntülemek istediğiniz sonuç PDF dosyasını tıklatın.

 

Başlat menüsünden PDF Create Assistant’ı kullanarak dosya başına bir PDF oluşturmak için

 1. Windows Başlat menüsünden PDF Create Assistant‘ı açın.

 2. Bir dosya listesi oluşturun.

 3. Yukarıda 4 ile 7 numaralı adımlar altında açıklanan yönergeleri izleyin.

  PDF oluşturma işlemini başlattıktan sonra Yazdırma Bilgisi iletişim kutusu görüntülenir.

Windows Gezgini kısayol menüsünü kullanarak dosya başına bir PDF oluşturmak için

 1. Windows Gezgini’nde veya masaüstünüzde iki veya daha çok kaynak dosyayı sağ tıklatın.

 2. Dosyadan PDF Oluştur‘u ve sonra kısayol menüsünden bir profil seçin.

  PDF Converter eng shortcut menu5 Dosya Başına Bir PDF Oluşturma

 3. Hedefi denetleyin. Kısayol menüsünün dördüncü öğesi şu anda seçili olan hedefi veya kaydetme yönergesi Dosya adını sorgula‘yı görüntüler. Dosya adını sorgula görüntüleniyorsa, PDF oluşturma işleminden sonra Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir; burada sonuç PDF dosyalarını kaydedebilirsiniz.

Sürükleme ve bırakma işlevini kullanarak dosya başına bir PDF oluşturmak için

 • Birden çok kaynak dosyayı program penceresine sürükleyip bırakın.

Her kaynak dosya PDF’e dönüştürülür ve ayrı bir PDF olarak kaydedilebilir. Sonuç PDF dosyasını kaydetmek için Kaydet veya Farklı Kaydet seçeneğini kullanın. Oluşturulan PDF dosyalarını görüntülemek için Pencere menüsünü kullanın.

 

Dosya Başına Bir PDF Oluşturma