Dosyaları Tek Bir PDF Belgesinde Paketleme

Birbiriyle ilişkili bir dizi dosyayı bir PDF paketinde derleyerek, daha kolay gönderilmelerini ve paylaşılmalarını sağlayabilirsiniz. PDF dosyaları doğrudan bir pakete yerleştirilebilir; başka biçimlerdeki dosyalar PDF’e dönüştürülerek eklenir. Derlenen belgelerin kapsayıcı PDF’i olan paket dosyası, dosya listesinin ilk öğesinden veya önceden tanımlanmış bir şablondan oluşturulabilir. Bu şablona veya dosyaya da Kapak Sayfası denir.

Özel bir kapak sayfasında, paketin içeriğiyle ilgili bilgiler, koleksiyonun amacı, paketin oluşturulması ya da görüntülenmesi ve kaldırılması ile ilgili başka bilgiler yer alabilir.

 

PDF paketlerinin yararları şunlardır:

  • PDF paketi, çok çeşitli dosya türlerinden oluşturulabilir

  • birbiriyle ilişkili dosyaları daha kolay görüntülemek ve yazdırmak üzere düzenleyebilirsiniz

  • birden çok dosyayı e-posta yoluyla kolaylıkla gönderebilirsiniz.

PDF Professional’da, paket oluşturma işlemini aşağıdaki yollarla başlatabilirsiniz:

  • PDF Create Assistant’tan: Başlat Menüsü’nden, PDF Create Assistant’ı başlatın. Dosyaların bir PDF paketinde nasıl gruplandırılacağını öğrenmek için aşağıdaki ayrıntılı bilgilere bakın.

  • Posta uygulamalarından. Outlook Öğelerinden Paket Oluşturma başlığındaki ayrıntılara bakın.

 

Dosyaları bir PDF paketinde gruplandırmak için

  1. PDF Create Assistant’ta, PDF Converter add Dosyaları Tek Bir PDF Belgesinde Paketleme Ekle düğmesini kullanarak veya dosyaları sürükleyip liste alanına bırakarak bir dosya listesi oluşturun.

  2. PDF Converter assemble Dosyaları Tek Bir PDF Belgesinde Paketleme Derle seçim kutusunda, Dosyaları tek PDF belgesine paketle seçeneğini belirleyin.

  3. Hangi kapak sayfasının kullanılacağını seçmek için Seçenekler‘i tıklatın: Create Assistant şablonu veya listelenen ilk dosya.

  4. Bir profil seçin ve gerekirse kayıt seçeneklerini belirleyin.

  5. PDF paketini oluşturmak için PDF Converter go Dosyaları Tek Bir PDF Belgesinde Paketleme düğmesini tıklatın. Dosya listesi yalnızca PDF dosyaları içeriyorsa, bu dosyalar bir PDF paketine iletilir. Dosya listesi farklı türlerde dosyalar içeriyorsa, PDF dosyaları oluşturulur ve pakete iletilir.

Not

Bir pakete güvenlik özellikleri eklemek için, Dosya araç çubuğunda PDF Converter button securedelivery Dosyaları Tek Bir PDF Belgesinde Paketleme Güvenli Teslim‘i seçin, bir zarf seçin, diğer eklerle birlikte paket dosyasını da ekleyin, sonra da şifreleme ve imza koruması özelliklerini belirleyin.

PDF dosyalarını açma, işleme ve paketi kaldırma ile ilgili ayrıntılar için bkz. Paketleri İşleme.

PDF Professional 7 ayrıca portföyler oluşturmanıza olanak verir. Bunlar paketlere benzer, ancak toplanan dosyalar özgün dosya türlerini korur ve bir klasör yapısında düzenlenebilir. Portföyler, Flash tabanlı modern bir arabirim aracılığıyla yönetilir. Portföylere paketler yerleştirilebilir.

 

Dosyaları Tek Bir PDF Belgesinde Paketleme